Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Kinh doanh
  • VPBank cung cấp Thư tín dụng trả chậm được phép thanh toán ngay

VPBank cung cấp Thư tín dụng trả chậm được phép thanh toán ngay

Với mục đích hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp nhập khẩu, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt sản phẩm Thư tín dụng trả chậm được phép thanh toán ngay (Usance Paid At Sight L/C)

VPBank UPAS L/C là Thư tín dụng trả chậm do VPBank phát hành dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu có nhu cầu tài trợ vốn với lãi suất thấp. Với sản phẩm này, các doanh nghiệp xuất khẩu được Ngân hàng tài trợ của VPBank thanh toán tiền hàng ngay, trong khi nhà nhập khẩu (bên yêu cầu mở L/C) được phép trả tiền hàng chậm.

VPBank cung cấp Thư tín dụng trả chậm được phép thanh toán ngay

Ưu điểm của VPBank UPAS L/C là cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu thanh toán trả chậm tối đa lên tới 180 ngày với phí trả chậm rất ưu đãi thấp hơn lãi suất cho vay USD thông thường; hỗ trợ nhà nhập khẩu có được giá tốt trong hợp đồng ngoại thương vì đối tác xuất khẩu vẫn nhận được tiền ngay mà không bị ứ đọng vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được hỗ trợ tối đa thời gian xử lý chứng từ, với thủ tục đơn giản, thuận tiện và hệ thống ngân hàng đối tác rộng khắp trên thế giới.