Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT

Thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT

Hợp đồng BT là gì? Cách thức nào thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT tại Việt Nam? Thủ tục đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án trong dự án BT

Nhiều doanh nghiệp đã vô tình vi phạm các quy định của pháp luật mà không hay biết khi không nắm được những quy định khi thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT. Vì vậy, để có thể cập nhật thông tin một cách chính xác và hữu hiệu nhất thì nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo việc kinh doanh đúng pháp luật.
Hợp đồng BT là gì?

Thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT

Khái niệm hợp đồng BT được định nghĩa trong luật đầu tư 2005 tại điều 3 khoản 17, 18 và 19 là:

+ Hợp đồng xây dựng hay được gọi là hợp đồng chuyển giao công nghệ, gọi tắt là hợp đồng BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng thuộc một dự án. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư sẽ chuyển giao công trình của dự án cho nhà nước Việt Nam, chính phủ sẽ tạo điều kiện cho đầu tư thực hiện dự án có đủ điều kiện hoàn thành dự án sớm nhất, nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hay được nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT được đăng ký theo nghị định số 15/2015/NĐ-CP do chính phủ ban hành quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Bộ kế hoạch và đầu tư cấp đổi, điều chỉnh bổ sung, cấp mới hay thu hồi giấy chứng nhận đầu tư cho các trường hợp: các dự án quan trọng thuộc cấp quốc gia; các dự án mà bộ, ban ngành hay cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ký hợp đồng dự án và các dự án được thực hiện trên 2 tỉnh / thành phố trở lên

+ Với các dự án không thuộc 1 trong 2 trường hợp trên thì do ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp dự án

+ Với các dự án thuộc nhóm C không phải thực hiện cấp giấy chứng nhận.

Doanh nghiệp trong dự án trong hợp đồng BT tùy thuộc vào từng loại ngành nghề quy định pháp luật mà xem xét do cơ quan, bộ ban ngành có thẩm quyền nào cấp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT bao gồm các loại giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp (có mẫu)

+ Hợp đồng thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án doanh nghiệp

+ Bản báo cáo nghiên cứu dự án khả thi và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền

+ Văn bản chấp nhận chủ trưởng sử dụng vốn của nhà đầu tư của nhà nước nếu có

+ Quyết định lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan chức năng

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại điều thứ 41 tại nghị định 15/2015/NĐ-CP do chính phủ ban hành về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có những nội dung sau:

+ Tên và địa chỉ nhà đầu tư

+ Tên dự án

+ Quy mô, mục tiêu, điều kiện và yêu cầu của dự án

+ Địa điểm dự án dự kiến thành lập

+ Thời gian thực hiện dự án

+ Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư của nhà nước

+ Các ưu đãi nếu có của cơ quan chức năng dành cho nhà đầu tư

Đối với thành lập doanh nghiệp dự án trong hợp đồng BT còn phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải quy định điều kiện thực hiện dự án khác. Dự án khác thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.