Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Kiểm định cần trục máy móc trách nhiệm thuộc về ai?

Kiểm định cần trục máy móc trách nhiệm thuộc về ai?

Theo quy định của Cơ quan chức năng, công tác kiểm định cần trục sẽ cần được tiến hành định kỳ. Vậy thì hiện giờ, nhiệm vụ này là trách nhiệm của ai? Vấn đề sẽ được chúng tôi nêu rõ hơn bên dưới đây.

Hiện nay rất nhiều vụ tai nạn lao động liên quan tới máy móc nói chung và cần trục nói riêng đã sảy ra ngày càng nhiều và nghiêm trọng vậy trách nhiệm kiểm định thuộc về ai. Trách nhiệm đó thuộc về tất cả mọi người. Các ngành, các cấp.

Thật không đáng mỗi khi có vụ tai nạn nào sảy ra thì lúc đó mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân của tai nạn là gì, rồi rút kinh nghiệm, rồi trách nhiệm thuộc về ai. Nhưng theo tôi những thứ đó thật không quan trọng nữa. Bởi tai nạn đã sảy ra rồi, người cũng đã mất rồi, của cũng đã mất rồi. Tại sao chúng ta không lường trước mọi sự việc, không kiểm định kỹ lưỡng, không chung tay góp sức để việc kiểm định máy móc nói chung và kiểm định cần trục nói riêng được chất lượng hơn. Đúng quy định hơn. Cuộc sống thật không dễ dàng nếu chúng ta không cùng nhau sống vì trách nhiệm.

Trước hết trách nhiệm đầu tiên, quan trọng nhất là thuộc về chính cơ quan, xí nghiệp và công ty đó. Bởi họ đã biết quy định của nhà nước, của pháp luật. Họ phải có trách nhiệm thực hiện tốt điều đó. Hơn nữa việc kiểm định máy móc và kiểm định cần trục có liên quan trực tiếp tới chất lượng và tiến độ sản xuất của công ty, cơ quan và xí nghiệp đó. Nếu cơ quan, xí nghiệp nào cũng có trách nhiệm trong việc kiểm định máy móc an toàn thì tai nạn lao động chắc chắn sẽ giảm.

Sau đó là trách nhiệm của cá nhân người lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu bạn là một công nhân làm việc cho một xí nghiệp luôn trốn tránh việc kiểm định máy móc hoặc kiểm định máy móc một cách sơ sài thì bạn phải có trách nhiệm báo cho cơ quan chức năng của nhà nước để có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động cho người trực tiếp tham gia sản xuất. Cơ quan nhà nước khi biết cơ quan, xí nghiệp kiểm định máy móc sơ sài thì cần có những biện pháp cứng rắn và xử phạt nghiêm chỉnh để làm gương cho mọi người.

Cuối cùng trách nhiệm thuộc về các cơ quan kiểm định. Hiện nay có rất nhiều các cơ quan kiểm định máy móc thiết bị nói chung và kiểm định cần trục nói riêng nên công ty kiểm định nào cũng có trách nhiệm thì làm sao các vụ tai nạn sảy ra nhiều như vậy được. Như vậy có thể thấy nếu có sự chung tay và góp sức của tất cả mọi người thì chúng ta sẽ không còn nữa những vụ tai nạn lao động thương tâm.