• Chia sẻ
  • Yếu tố tác động tới quá trình kiểm định nồi hơi

Yếu tố tác động tới quá trình kiểm định nồi hơi

Công tác kiểm định cho nồi hơi được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực. Song bên cạnh đó, có những yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều tới quá trình này, cũng như quyết định kết quả đánh giá được báo cáo.

 

Kiểm định nồi hơi thông thường sẽ diễn ra khá bình thường, giống như bao hoạt động khác. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu thì có hai yếu tố tác động tới quá trình kiểm định.

Hai yếu tố tác động tới quá trình kiểm định nồi hơi gồm: môi trường bên ngoài và các tiêu chí kiểm định.

Thứ nhất, yếu tố về môi trường bên ngoài. Nhiều người cho rằng kiểm định nồi hơi thì liên quan gì tới môi trường bên ngoài. Nhưng sự thật là môi trường bên ngoài đang tác động tới hoạt động kiểm tra.

Nguồn điện: chỉ cần nguồn điện yếu, không ổn định hoặc đang gặp sự cố gì đó cũng làm hoạt động kiểm định không chính xác.

Yếu tố về thời tiết: mưa, gió, bão, động đất… Những yếu tố tưởng chừng không liên quan, nhưng đang ảnh hưởng phần nào đó. Nếu ta kiểm định vào lúc có động đất thì chắc chắn không thể được rồi. Một là nó rung lắc, gây mất tập trung. Hai là lúc đó con người ta chỉ tập trung đến việc làm thế nào để vượt qua được trận động đất đó hoặc trận động đất này có ảnh hưởng tới tính mạng không. Người ta sẽ chẳng còn thời gian quan tâm đến việc kiểm định máy móc ra sao.

Thứ hai, các tiêu chí kiểm định nồi hơi. Mỗi loại nồi hơi thì sẽ có những tiêu chí khác nhau phù hợp với chúng.

Ví dụ như xe 4 chỗ sẽ có tiêu chí kiểm tra khác với xe 7 chỗ, 16 chỗ dù cùng là xe cả. Nồi hơi cũng tương tự. Ta không thể áp dụng tiêu chí của máy A cho máy B được. Vì điều này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới quá trình kiểm định.

Vì vậy, khi kiểm định mỗi loại nồi hơi cần kiểm tra cẩn thận các tiêu chí đánh giá. Có như vậy ta mới biết được máy nào tốt, không bị lỗi; máy nào gặp vấn đề.

Trên đây là hai yếu tố ta cần quan tâm khi kiểm định. Đáp ứng được hai yêu cầu này, đảm bảo được chất lượng của quá trình kiểm định.

Còn nếu không, ta sẽ tốn khá nhiều thời gian để xem xét lại hoạt động đó không chính xác ở chỗ nào.