Xin giấy phép đầu tư

Hiện nay , khi nền kinh tế ngày càng phát triển đi lên, cùng với sự phát triển đó, có rất nhiều các dự án lớn ra đời. Các dự án lớn đó đòi hỏi phải được đầu tư, chính vì thế các nhà đầu tư phải xin giấy phép đầu tư.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng đang ngày càng cố gắng nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao tâm nhìn mới để giúp các doanh nghiệp có thể vững tin, tin tưởng hơn vào loại hình dịch vụ này.

Xin giấy phép đầu tư

Nhiều công ty, doanh nghiệp được thành lập bởi vốn của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Khi hội nhập nền kinh tế với các nước bạn, thì nguồn đầu tư ở ngoài ngoài đầu tư vào Việt Nam ta đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, để được phép hoạt động thì các chủ đầu tư đó cần phải có một loại giấy để chứng nhận là đã đầu tư tại Việt Nam..

Không phải nhà đầu tư nào cũng cần phải có loại giấy chứng nhận này. Tùy vào từng trường hợp cụ thể. Nhà đầu tư không phải đăng ký xin giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng VN và không thuộc dannh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng VN và không thuộcdanh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm: Tư cách pháp lý của nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường và kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Còn đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài thì bắt buộc phải xin giấy phép đầu tư: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm: văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ; văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân. Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư. vốn đầu tư.tiến độ thực hiện dự án. nhu cầu sử dụng đất,  giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

Trên đây là các thông tin liên quan đến  việc xin giấy phép đầu tư mà nhà đầu tư cần nắm rõ để có thể thực hiện một cách hợp pháp nhất.