Thương Gia Việt

Diễn đàn doanh nhân

RSS
  • Chia sẻ
  • Tìm hiểu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tìm hiểu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân hiện đang là một trong những loại hình được nhiều người quan tâm và thành lập rất cao. Nhưng, trước tiên, hồ sơ hay quy định chung để thành lập loại hình doanh nghiệp này là gì?

 

Hiện tại, luật thành lập doanh nghiệp tư nhân hay loại hình khác cũng có nhiều thay đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, để nắm bắt được cơ hội, điều kiện mà nền kinh tế hiện đại mang lại. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho không ít cá nhân không kịp nắm bắt một phần vì không có nhiều kinh nghiệm và cũng không thuộc lĩnh vực chuyên môn nên cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Có thể lấy vài thông tin cụ thể hơn như sau, hiện tại, qua nhiều thay đổi và bổ sung thì hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định trong chương II của luật doanh nghiệp 2015 thì quy định: cá nhân muốn đăng ký thành lập phải có giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp, Giấy CMND, Hộ chiếu và các giấy tờ khác có liên quan được chứng thực. Tiếp đến, hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao gồm tên của doanh nghiệp (không được trùng với tên của doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, thành phố) tên doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các thành tố là loại hình doanh nghiệp kèm theo địa chỉ, vốn, số lượng thành viên của doanh nghiệp...

Nếu doanh nghiệp cần có thêm chi nhánh thì cần phải ghi thêm chi nhánh, văn phòng đại diện... sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì sẽ phải đăng ký con dấu pháp nhân tại cơ quan công an. Như vậy, dù có nhiều thay đổi và bổ sung nhưng nhìn chung những quy định không còn rườm rà, phức tạp và cũng không quá khó khăn cho nhiều người. Nếu bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp và mong muốn sớm thực hiện được ước mơ lập nghiệp của mình thì hãy nhanh chóng tìm hiểu thêm các thông tin và tiến hành chuẩn bị hồ sơ, thủ tục hợp lệ, đầy đủ để trình lên cơ quan chức năng để được xem xét.