Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Vấn đề tính thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn luôn là điều khiến nhiều người quan tâm. Đối tượng kinh doanh này có phải đóng thuế TNCN hay không và quy định nào thể hiện thông tin này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Doanh nghiệp tư nhân hay bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào cũng có những vấn đề cần được hỗ trợ bởi dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Vì thế cho nên, vai trò của dịch vụ này được đánh giá là rất quan trọng trong nhiều năm trở lại đây.

Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Để biết được các tính thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào thì bạn cần phải biết được một số đặc điểm cơ bản nhất về loại hình doanh nghiệp này để có được sự hiểu biết cụ thể nhất.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

- Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Vì thế cho nên, loại hình doanh nghiệp này không có sự phân tách riêng biệt giữa tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân với tài sản doanh nghiệp mà nó là tải sản chung.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có vai trò và trách nhiệm tuyệt đối trong các khoản nợ cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Chủ doanh nghiệp tư nhân phải sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân của mình để chịu trách nhiệm cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quyết định việc tăng hay giảm vốn của doanh nghiệp mà không cần thông qua bất cứ ai khác. Vấn đề giảm vốn này chỉ phải đăng ký với cơ quan kinh doanh khi số vốn giảm quá mức đăng ký ban đầu.

- Việc tăng hay giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân nếu không giảm vượt quá số vốn ban đầu thì chỉ cần ghi lại thông tin trong sổ kế toán.

Bên cạnh những đặc điểm nêu trên thì điều mà bạn cần biết chính là đối với doanh nghiệp tư nhân thì lợi nhuận sau năm tài chính của doanh nghiệp cũng chính là thu nhập và là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Vì thế cho nên thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không bị tính khi chủ doanh nghiệp lấy lợi nhuận của doanh nghiệp để sử dụng. Bên cạnh đó thì tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là thu nhập có được trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế cho nên tiền lương này sẽ không được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế mà chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải chịu các khoản thuế TNCN theo quy định.

Có thể thấy, việc tính thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân khiến nhiều người băn khoăn cũng là điều dễ hiểu. Bởi loại hình doanh nghiệp này không có sự phân tách tài sản doanh nghiệp và chủ sở hữu nên việc tính thuế cá nhân sẽ không đơn giản.