• Kinh doanh
  • Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài có rắc rối không, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì thì mới được cấp phép đầu tư nước ngoài?

Trước khi triển khai một dự án đầu tư từ nước ngoài vào hoặc công ty được đầu tư vốn từ nước ngoài, các công ty phải xin giấy phép đầu tư nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và đầu tư. Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật thì mới được cơ quan chức năng xét duyệt.

Điều kiện đầu tư ra nước ngoài bao gồm: có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoái, được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài bao gồm những loại giấy tờ, văn bản theo quy định để gửi đến cơ quan chức năng. Sau khoảng thời gian được ghi trên giấy hẹn, doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả để tiến hành thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Chúng tôi thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất Tphcm luôn sẵn sang hỗ trợ bạn mọi lúc mọi mơi.