• Kinh doanh
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên thì cần tìm hiểu rõ về thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên để có thể thực hiện quá trình thành lập một cách hiệu quả nhất.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để được tư vấn rõ về thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên. Đây là phương thức chính mà các doanh nghiệp mới đang áp dụng và sẽ thịnh hành trong tương lai gần.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp TNHH một thành viên trải qua các bước: doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo qui định, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh, sau khi phòng Đăng ký kinh doanh xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ thì chủ doanh nghiệp sẽ được hẹn đến để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Thủ tục hồ sơ gồm có: giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên , bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp, bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật quy định tại Nghị định 43, danh sách người đại diện và thành viên doanh nghiệp, giấy xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề.