• Kinh doanh
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là một loại hình kinh doanh được quy định khá chặt chẽ. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu so với việc thành lập doanh nghiệp nói chung có một số điểm cần lưu ý.

Theo thông tư hướng dẫn của bộ Thương mại năm 2014 về điều kiện kinh doanh xăng dầu có quy định một số điểm về chủ thể kinh doanh, về chuyên môn, về tình trạng sức khỏe, về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Ngoài những giấy tờ liên quan như giấy đăng ký kinh doanh xăng dầu, photo công chứng thẻ căn cước, hộ chiếu của củ doanh nghiệp, giấy xác nhận điều lệ hoạt động thì cần có giấy đăng ký địa điểm xây dựng công trình xăng dầu theo từng trường hợp cụ thể, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường và giấy xác nhận đủ điều kiện phòn cháy chữa cháy do Phòng cảnh sát công an Phòng cháy chữa cháy thành phố cấp.  Khác với việc thành lập các loại  hình doanh nghiệp khác, thì thẩm quyền thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc Sở Thương mại.

Liên quan đến việc thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ngoài Bộ Thương mại, còn có Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận Tải, Sở Tài nguyên và môi trường,.. kinh doanh xăng dầu đòi hỏi nhiều yêu cầu, vì vậy doanh nghiệp cần xác định rõ hướng đầu tư cũng như chất lượng kinh doanh của doanh nghiệp mình để hạn chế những trường hợp rủi ro. Nhằm gảm bớt rủi ro hãy sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi như là một phương thức hiện đại.