• Chia sẻ
  • Thủ tục kiểm định nồi hơi cần lưu ý

Thủ tục kiểm định nồi hơi cần lưu ý

Chuẩn bị thủ tục trước trong lúc kiểm định cho nồi hơi là việc luôn được thực hiện. Nó được biết đến là khâu sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quá trình đánh giá của các chuyên gia.

 

Đối với những nồi hơi buộc lòng phải kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chắc năng thì các đơn vị có nồi hơi nên tìm hiểu thông tin, chuẩn bị thủ tục để việc kiểm định nồi hơi được nhanh chóng. Kiểm tra kỹ thuật của lò hơi và nồi hơi lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm tra tổng quan hồ sơ bao gồm hồ sơ nồi hơi và các thiết bị đi kèm;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài và bên trong của nồi hơi

- Kiểm định nồi hơi về mặt kỹ thuật;

- Kiểm tra hoạt động của nồi hơi, tình trạng của nồi hơi tại thời điểm kiểm tra

- Cuối cùng là xử lý kết quả kiểm định nồi hơi.

Các bước tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả của bước kiểm tra trước không đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm định của mỗi bước phải được ghi nhận đầy đủ. Trong các ghi chép hiện trường theo mẫu quy định và đầy đủ trong các biên bản tổ chức kiểm định.

Trang thiết bị và công cụ để kiểm định an toàn nồi hơi

Để kiểm định nồi hơi cần trang bị các thiết bị và công cụ để kiểm tra. Tất cả phải phù hợp với các đối tượng được kiểm tra và hiệu chuẩn theo yêu cầu, bao gồm:

- Trang thiết bị và công cụ tìm kiếm sai sót:

- Thiết bị chiếu sáng có điện áp không vượt quá nguồn 12V;

- Búa kiểm tra có trọng lượng khoảng từ 0,3 kg đến 0,5 kg;

- Dụng cụ đo khoảng cách, chiều dài: thước kẻ, thước dây;

- Thiết bị kiểm tra bên trong: Thiết bị nội soi.

Thiết bị, dụng cụ để kiểm định độ tin cậy:

- Tạo thiết bị áp lực với các đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất) phù hợp cho các đối tượng được kiểm định;

- Phương tiện đi lại, thiết bị kiểm tra độ kín của nồi hơi;

Thiết bị và dụng cụ đo lường: Áp kế với mức độ chính xác và quy mô phù hợp với áp suất thử.

Thiết bị, dụng cụ kiểm tra khác (nếu cần thiết): Thiết bị kiểm tra đo lường độ dày của nồi hơi; Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy; Kiểm tra chất lượng bề mặt thiết bị kim loại…