Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Khi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể theo luật bảo hiểm xã hội, và thời gian đóng bảo hiểm ngày càng tăng như hiện nay sở dĩ có sự thay đổi trong chính sách hưởng phúc lợi của người lao động khi hết tuổi làm việc để hiểu hơn vấn đề này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để có câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất.

Các doanh nghiệp hiện nay đang thắc mắc về thời gian nộp bảo hiểm xã hội, trước tình hình đó dịch vụ bảo hiểm xã hội ra đời nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện nay thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu tối đa đối với lao động nữ nghỉ hưu khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm. Mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 2%; Nếu lao động nữ đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì 25 năm như hiện nay.

Còn đối với lao động nam thì phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm mới được hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo luật bảo hiểm thì tính từ   ngày 1/1/2018, để có thể hưởng mức 45% thì người  lao động nam phải đóng đủ 16 năm. Trong trường hợp lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, thì người lao động phải đóng BHXH thêm 5 năm nữa so với hiện nay. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì bị trừ 2%. Sở dĩ có sự khác nhau giữa năm và nữ như vậy do số năm làm việc của nam giới cao hơn nữ giới.

Hiện nay pháp luật bảo hiểm xã hội quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngày càng tăng  do nhiều nguyên nhân sau:

- Trước hết là do số lượng người đã đóng bảo hiểm xã hội và hưởng lương hưu ngày càng tăng.

- Đồng thời, khi nền kinh tế phát triển, tuổi thọ bình quân của đất nước ngày càng tăng. Với  trường hợp nếu không tăng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội có khả năng vỡ quỹ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến trực tiếp đến chế độ phúc lợi của người lao động hiện nay.

Ngoài ra thời gian đóng ngày càng tăng và mức hưởng như trên so với các nước trên thế giới hiện nay thì nước ta được hưởng trợ cấp cao hơn tối đã la 75% lương đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, những điều chỉnh về thời gian đóng bảo hiểm xã hội nêu trên được các chuyên gia đánh giá là thích hợp với xu thế phát triển  của đất nước và thế giới.