• Kinh doanh
  • Thoái hết vốn tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO

Thoái hết vốn tại CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO

CTCP Vicostone (mã VCS - HNX) đã chuyển nhượng toàn bộ 2.198.100 cổ phần của CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico.

Cụ thể, VCS đã hoàn tất việc chuyển nhượng 2.198.100 cổ phần và không còn là công ty mẹ của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO từ ngày 14/12/2013. Giá chuyển nhượng số cổ phần này là 5.249 đồng/CP, tương ứng với việc VCS sẽ thu về khoảng 11,54 tỷ đồng. Sau khi giao dịch được thực hiện, VCS không còn nắm giữ cổ phiếu CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO.

Bên cạnh đó, ngày 14/12 VCS đã hoàn tất giao dịch mua lại 1.419.384 cổ phần và trở thành công ty mẹ của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị, với giá mua là 10.000 đồng/CP.

Sau giao dịch được thực hiện, VCS đang sở hữu 98,41% vốn của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu VCS bình quân dao động trong biên độ 10.400 – 13.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 99.972 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 1,2 tỷ đồng/phiên.