• Kinh doanh
  • Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn, đó là câu hỏi mà khá nhiều người có nhu cầu thành lập doanh nghiệp đang boăn khoăn.

Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia về luật, Kế toán Sài Gòn sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin liên quan đến vốn thành lập doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp là một kế hoạch lâu dài. Trong đó việc xác định vốn để thành lập là một yêu cầu quan trọng. Để giải đáp câu hỏi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn, quý khách hàng có thể chú ý một số thông tin cơ bản dưới đây:

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Theo chương VII, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 quy định về vốn đầu tư của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự đăng kí, số vốn này phải chính xác trong đó nêu rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản khác. Lưu ý, doanh nghiệp tư nhân không được quyên góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần (theo điểm 4 điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2014).

Đặc biệt, đối với việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, vốn pháp định rất quan trọng. Đây là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Loại vốn này, được quy định cụ thể theo danh mục ngành nghề mà Chính phủ quy định. Nếu bạn muốn biết doanh nghiệp mình phải cần chuẩn bị những gì trước khi thành lập doanh nghiệp thì hãy nhanh tay gọi đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.