• Kinh doanh
  • Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%

Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%

Ngày 4/4/2014, CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC - HNX) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/CP).

Được biết, năm 2013 DBC đặt kế hoạch doanh thu đạt 7.500,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 208,72 tỷ đồng. Công ty thông nhất mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 là 12%.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DBC bình quân dao động trong biên độ 18.600 – 20.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 235.827 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 4,6 tỷ đồng/phiên.