• Thị trường
  • Tầm quan trọng của bảo hiểm vận chuyển đường biển?

Tầm quan trọng của bảo hiểm vận chuyển đường biển?

Khi sử dụng phương thức vận chuyển đường biển cho hàng hóa của mình, chủ hàng cần mua bảo hiểm cho hàng hóa để tránh những tổn thất và thiệt hại nếu chẳng may xảy ra sự cố hay rủi ro trên đường vận chuyển. Đây chính là cách để chúng ta có thể chia sẻ thiệt hại và làm giảm áp lực tổn thất cho bản thân mình.

Bảo hiểm đường biển là loại bảo hiểm cho những rủi ro, tai nạn trên biển, trên đường bộ hay trên sông nhưng liên qua đến hành trình  vận chuyển đường biển, gây ra những tổn thất cho đối tượng bảo hiểm chuyên chở mà ở đây có thể là hàng hóa hay con người. Khi có rủi ro hay tai nạn xảy ra gây tổn thất, bảo hiểm sẽ chi trả những khoản phí tương ứng để giảm bớt thiệt hại cho người mua bảo hiểm.

Tầm quan trọng của bảo hiểm vận chuyển đường biển?

Tại sao chúng ta nên mua bảo hiểm khi sử dụng vận tải đường biển ? Vì đây chính là một phương thức vận tải gặp nhiều rủi ro, dễ dàng dẫn đến những thiệt hại hay tổn thất nghiêm trọng cho người gửi hàng. Trong khi đó trách nhiệm của dịch vụ vận tải thường rất hạn chế và họ sẽ không bù đắp những tổn thất này cho khách hàng. Do đó, ta nên mua bảo hiểm vận tải cho hàng hóa của mình để đề phòng những tình huống không hay trong vận tải biển.

Việc mua bảo hiểm vận chuyển đường biển thường được tiến hàng bởi bên bán, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp được chi trả bởi bên mua tùy vào thỏa thuận mua bán của hai bên. Bảo hiểm thông thường chỉ bồi thường cho những dạng rủi ro tự nhiên, thiên tai, trong khi đó có những nhóm tai nạn mà ta cần phải thỏa thuận mua thêm thì mới được nhận bồi thường khi xảy ra vấn đề.

Hoạt động mua bảo hiểm vận chuyển đường biển là khá quan trọng, do đó chúng ta cần tìm hiểu cụ thể và mua đúng cách, chọn những điều khoản phù hợp. Bảo hiểm càng có vai trò cao hơn đối với những lô hàng có giá trị lớn, chính vì thế bản thân chủ hàng cần phải chuẩn bị cẩn thận để tránh dẫn đến những thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp của mình.