• Chia sẻ
  • Tại sao cần phải kiểm định an toàn nghiêm túc trong lao động?

Tại sao cần phải kiểm định an toàn nghiêm túc trong lao động?

Kiểm định an toàn là một hoạt động mà chúng ta cần phải tiến hành nghiêm túc, đúng cách để đạt hiệu quả cao nhất. Điều này sẽ giúp cho môi trường lao động của chúng ta đảm bảo an toàn hơn, giảm thiểu những nguy hiểm có thể xảy ra cho người lao động một cách thấp nhất có thể.

Hiện nay có nhiều tai nạn lao động xảy ra ở khắp nơi, gióng lên ngồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn lao động xảy ra, trong đó có việc sử dụng các trang thiết bị mất an toàn cũng như môi trường làm việc mất an toàn đó là một trong những lý do cần kiểm định an toàn.

Kiểm định an toà là hoạt động giám định các sản phẩm, thiết bị hoặc các công trình làm ra có đạt nhu cầu theo các thông tư được ban hành theo pháp luật đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Kiểm định an toàn được diễn ra theo ba giai đoạn, kiểm định ban đầu là quá trình giám định khi hoàn thành một sản phẩm hoặc một công trình nào đó để xác nhận thành phẩm và đánh giá chất lượng, an toàn của sản phẩm đó, kiểm định định kì là quá trình kiểm định được thực hiện theo một chu kỳ lặp lại trong suốt quá trình sử dụng của sản phẩm đó, kiểm định bất thường là kiểm định khi có sự cố xảy ra.

Kiểm định đòi hỏi người kiểm định phải có kinh nghiệm được đào tạo kỹ lưỡng để đảm bảo việc tiến hành kiểm định một cách chính sát và an toàn nhất dù thế vẫn có nhiều lý do khiến người ta phải tiến hành quá trình kiểm định sản phẩm. Lý do cơ bản nhất để người tiến hành kiểm định an toàn là do đó là một trong những qui định của pháp luật đặc biệt là đối với các thiết bị cũng như công trình có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Kiểm định an toàn là một trong những điều mà người quan tâm khi có tai nạn hoặc cácn sự cố xảy ra. Kiểm định an toàn là chỉ tiêu để đánh giá một sản phẩm chất lượng và an toàn, căn cứ vào các chứng nhận kiểm định để đánh giá một sản phẩm. Thông qua kiểm định người ta xác nhận trình trạng an toàn của một sản phẩm. Kiểm định an toàn tạo ra uy tính chất lượng cho sản phẩm và thương hiệu sản phẩm. Kiểm định an toàn là chỉ tiêu để người sử dụng có thể tin dùng sản phẩm, lựa chọn sản phẩm. Ngoài ra việc kiểm định an toàn có liên quan đến một số điều khoảng pháp lý khi có tai nạn hoặc sử cố xảy ra.

Đây là một số lý do mà người ta cần đến kiểm định an toàn trong thực thực tế. Kiểm định an toàn đảm bảo một phần an toàn cho người sử dụng cũng như người làm việc trong điều kiện tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn.