• Kinh doanh
  • Sau khi thành lập doanh nghiệp nên nhớ những điều sao

Sau khi thành lập doanh nghiệp nên nhớ những điều sao

Sau khi thành lập doanh nghiệp đôi khi doanh nghiệp quên mất một số thủ tục cần phải giải quyết trong thời gian ngắn hoặc quên mất luôn cả những việc mà doanh nghiệp cần phải làm.

Vì điều này mà có rất nhiều doanh nghiệp bị phạt oan sau khi thành lập doanh nghiệp.

Việc thành lập doanh nghiệp là một bước đầu tiên của một cá nhân hay một tổ chức nào đó chuẩn bị vào kinh doanh. Nhưng để có thể kinh doanh thì hoàn tất và đi vào ổn định thì bạn phải giải quyết hết toàn bộ các thủ tục, giấy tờ trước và sau khi đăng khí giấy phép kinh doanh.

Hầu hết việc đăng khí thành lập doanh nghiệp điều có thông tin trên mạng nên mọi người có thể theo đó để đăng ký một cách bài bản. Nhưng sau khi nhận xong giấy phép kinh doanh thì một số doanh nghiệp quên mất là còn phải hoàn thành một mớ thủ tục và giấy tờ khác liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp khác mà nếu không làm rất dễ bị phạt hành chính.

Ví dụ: Sau khi đăng kí thành lập doanh nghiệp thì bạn sẽ phải đăng ký khai báo thuế trong vòng 10 người, và phải đăng kí nội dung kinh doanh lên trang thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia sau 30 ngày,… tất cá những điều nay nếu quên và bị phát hiện thì bạn sẽ bị phát rất nhiều tiền. Để biết thêm những thông tin chi tiết hơn hãy liên hệ dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.