• Kinh doanh
  • Rót ròng gần 3 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong tuần đảo danh mục

Rót ròng gần 3 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF trong tuần đảo danh mục

Nhà đầu tư đã rót 2.91 triệu USD vào quỹ ETF do Van Eck Global quản lý trong tuần từ ngày 09-13/12, tức trước khi công bố đảo danh mục vào cuối ngày 13/12 theo giờ địa phương.

Lượng vốn thu hút được trong tuần qua chỉ tập trung vào hai ngày thứ Hai và thứ Năm. Cụ thể, vào ngày thứ Hai (09/12), nhà đầu tư rót 1.95 triệu USD vào Market Vectors Vietnam ETF. Tiếp đó vào ngày thứ Năm (12/12), nhà đầu tư rót thêm 0.95 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, Market Vectors Vietnam ETF đã thu hút được tổng cộng 70.68 triệu USD. Trong đó, nếu chỉ tính riêng từ đầu quý 4 đến nay, quỹ ETF này đã thu hút được 23 triệu USD.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 04-08/11 ở quỹ ETF Market Vectors Vietnam

 

 

Nguồn: IndexUniverse

 

Cuối ngày 13/12 vừa qua, Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) thông báo loại PVX ra khỏi danh mục Market Vectors Vietnam Index - chỉ số tham chiếu cho Quỹ Market Vectors Vietnam ETF - và thêm 1 cổ phiếu của Hàn Quốc là Hansae Co. Ltd vào rổ tính chỉ số từ 23/12 tới. Sau lần cơ cấu này, danh mục của Market Vectors Vietnam Index vẫn gồm 25 cổ phiếu, trong đó có 16 cổ phiếu Việt Nam và 9 cổ phiếu nước ngoài.

Tại ngày 13/12, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 384.8 triệu USD, thấp hơn so mức 388.9 triệu USD tại ngày 06/12. Tuy nhiên, số chứng chỉ quỹ đang lưu hành lại tăng mạnh từ 20,050,000 đơn vị lên 20,200,000 đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, giá trị tài sản ròng (N.A.V) của quỹ tăng 11.9% đạt 19.09 USD trong khi giá chứng chỉ quỹ tăng 5. 33% đạt 19.01 USD/ccq. Tuần qua, giá chứng chỉ quỹ giảm mạnh 3.22%.