• Khám phá
  • Quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách minh bạch, kịp thời và thông suốt

Quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách minh bạch, kịp thời và thông suốt

Ngày 16/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía KBNN có Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Hà cùng toàn thể cán bộ chủ chốt thuộc hệ thống KBNN.

Tin học hóa và hiện đại hóa toàn diện

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Đại Trí cho biết, năm 2013 là năm kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước bước đầu đã có những dấu hiệu chuyển biến khả quan, nhưng lạm phát còn tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại, khả năng huy động và tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; thu NSNN gặp khó khăn. Căn cứ chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013.

Trong lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển và hiện đại hóa ngành KBNN, KBNN đã xác định 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm với 8 nhóm giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của hệ thống KBNN năm 2013 theo mục tiêu và phương châm hành động là: “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, giữ vững ổn định, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, tiếp nhận thành công Dự án TABMIS, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình mới và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”; đồng thời bám sát chủ trương, biện pháp, giải pháp điều hành của Chính phủ, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài chính trong năm để cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của hệ thống KBNN phải tổ chức triển khai thực hiện; với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công chức, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành có liên quan, hệ thống KBNN đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp bày tỏ sự vui mừng và ghi nhận những kết quả quan trọng mà hệ thống KBNN đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp; tình hình thực hiện dự toán thu-chi năm 2013 trong nước gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, hệ thống KBNN vẫn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, vừa qua, với sự quyết tâm của toàn hệ thống KBNN, đến nay, hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ của KBNN đã được tin học hoá và hiện đại hoá một cách toàn diện. Trong đó, KBNN đã hoàn thành và triển khai diện rộng Hệ thống quản lý thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) trên phạm vi cả nước đạt được mục tiêu yêu cầu đã đề ra trong cải cách, đổi mới cơ chế chính sách, từng bước áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá nền tài chính quốc gia. 

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao việc KBNN xác định công tác cải cách hành chính là khâu then chốt và đã triển khai rất hiệu quả việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhằm công khai, minh bạch và đơn giản hoá về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng. 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp giao nhiệm vụ cho toàn hệ thống KBNN, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ.

Thứ hai, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Trong đó tăng cường công tác đảm bảo an ninh các hoạt động nghiệp vụ, an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu thông qua việc quán triệt chấp hành nghiêm túc các qui định đã ban hành về thực hiện chính sách an toàn bảo mật trong hệ thống KBNN.

Thứ ba, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện chế độ Kế toán Nhà nước, mẫu biểu báo cáo, công thức báo cáo và các qui chế, qui trình nghiệp vụ có liên quan đến công tác kế toán, thanh toán trong điều kiện triển khai TABMIS.

Bốn là, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Trong đó cần chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho hệ thống KBNN.

Năm là, cần tiếp tục tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, sự ủng hộ của chính quyền các địa phương tổ chức thu tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2014, đồng thời thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Thứ sáu, tiếp tục phối hợp với các đơn vị để đẩy mạnh cải cách quản lý thu NSNN theo hướng hiện đại hóa, trao đổi thông tin giữa KBNN với các cơ quan trong ngành Tài chính và hệ thống ngân hàng; giảm tỷ trọng thu bằng tiền mặt qua KBNN, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Duy trì mạch máu tài chính - ngân sách quốc gia trên nền tảng hiện đại và minh bạch

Thứ trưởng nhấn mạnh, với chức năng là nơi duy trì mạch máu Tài chính-Ngân sách quốc gia, hệ thống KBNN cần phải được duy trì vận hành trên một nền tảng hiện đại và minh bạch để làm sao cho mạch máu Tài chính-Ngân sách ấy đến mọi nơi trên đất nước một cách kịp thời và thông suốt. 

Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng rằng với truyền thống 23 năm xây dựng phát triển và đã từng bước khẳng định là một trong những tổ chức có truyền thống của ngành Tài chính, chắc chắn hệ thống KBNN sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Nhân dịp sắp bước sang năm mới 2014, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp chúc cán bộ, công chức, viên chức, toàn hệ thống KBNN đồng lòng, đồng sức; lao động cần cù và sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt trách nhiệm công chức và công vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Nhân dân giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà khẳng định, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và thế giới được dự báo còn rất khó khăn trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống KBNN năm 2014 rất nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, toàn thể cán bộ, công chức hệ thống KBNN sẽ quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và triển khai thực hiện có kết quả Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, tạo đà cho sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.