• Chia sẻ
  • Quy trình, thủ tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi thành lập doanh nghiêp

Quy trình, thủ tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi thành lập doanh nghiêp

Quy trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể trong các điều luật. Việc quy định cụ thể như thế này đảm bảo cho việc cấp xét chọn được thực hiện một cách công bằng, minh bạch.

 

Cấp xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín là một trong những công việc quan trọng liên quan đến uy tín của doanh nghiệp. Với việc cấp xét chọn này đồng thời cũng công nhận những thành tựu, cố gắng và nổ lực của doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Theo đó, thủ tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tiến hành như sau:

Đầu tiên, hồ sơ xin cấp xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín sẽ được lập theo từng mặt hàng.  Mỗi mặt hàng sẽ có một bộ hồ sơ riêng. Cũng đồng nghĩa với việc, doanh nghiệp cần xét chọn uy tín cho bao nhiêu mặt hàng thì cần bấy nhiêu hồ sơ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ về 1 trong 3 địa chỉ sau: Bộ, Hiệp hội ngành hàng hoặc Sở thương mại. Trong đó, hồ sơ quy định cụ thể bao gồm: Mẫu đơn đăng kí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; Bản sao đăng kí kinh doanh có công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao các loại giấy tờ khác có liên quan (như bằng khen, bằng chứng nhận…).

Việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được thực hiện qua 2 vòng xét chọn. Vòng 1 các doanh nghiệp gửi hồ sơ về một trong 3 địa chỉ kể trên,. Vòng 2 sau thời gian xét chọn sơ tuyển, thường là sau 30 ngày, Bộ công thương sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình xét chọn lại các hồ sơ sơ tuyển và công bố danh sách xét chọn trên trang web của bộ công thương.

Tuy nhiên, việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín không áp dục đối với khi mới thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài mới có đủ điều kiện để xét chọn. Thường thì ít nhất phải 6 tháng đến 1 năm.