• Chia sẻ
  • Quy trình kiểm định nồi hơi hiện nay

Quy trình kiểm định nồi hơi hiện nay

Hiện nay quy trình kiểm định trên nồi hơi được các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng rất tỉ mĩ, chuyên nghiệp, bao gồm nhiều bước thực hiện theo trình tự rõ rảng, đảm bảo đưa ra những đánh giá đúng về thiết bị.

 

Kiểm định nồi hơi là quá trình nhận xét đánh giá chất lượng của nồi hơi, thông qua đó ta có thể biết được mức độ an toàn, khả năng hoạt động của nồi hơi.

Việc kiểm định nồi hơi thường được tiến hành theo ba cách cơ bản: kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, kiểm định kỹ thuật an toàn  bất thường.

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: đây là quá trình kiểm định nhằm biết được tình trạng hoạt động của nồi hơi. Kiểm định nồi hơi còn mang đến việc bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành. Đây còn là tình trạng kiểm định ban đầu trước khi được lắp đặt vận hành, hoạt động. Đồng thời đây cũng là việc làm quan trọng nhất không thể thiếu cho việc kiểm định.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: đây là tình trạng kiểm định lại sau lần kiểm định trước hết thời hạn nhằm mục đích đánh giá lại cơ chế hoạt động của nồi hơi, việc kiểm định có thể biết được khả năng sử dụng còn lại bao nhiêu, đồng thời khắc phục những hư hỏng khi cần thiết. Mặt khác quá trình kiểm định sẽ tạo được mức độ an toàn hơn của nồi hơi.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: đây là tình trạng kiểm định được đánh giá theo yêu cầu của cơ quan, sau khi sửa chữa nâng cấp có ảnh hưởng gì tới khả năng hoạt động của máy móc, trang thiết bị nồi hơi. Mức độ đánh giá cũng nhằm mục đích kiểm tra mức độ an toàn của trang thiết bị kỹ thuật. Đó là những điều mà việc kiểm định nồi hơi được tiến hành. Khi nồi hơi hoạt động đúng những tiêu chuẩn ban đầu sẽ mang lại hiệu quả rất tốt giúp các bộ phận, thông số kỹ thuật được lắp đặt đúng nơi quy định.

Ngoài ra nồi hơi còn nằm trong qui định của thông tư số 32 của Bộ lao động thương binh và xã hội. Quy định về việc kiểm định nghiêm ngặt nồi hơi. Bởi nồi hơi khi bị hư hỏng  hoặc mắt hiệu chuẩn có thể bị cháy nổ và gây ra sức ép rất lớn đến sức khỏe và tính mạng người xung quanh.