Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định việc cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

Quy định việc cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

Đối với doanh nghiệp tư nhân thì việc cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân sẽ được pháp luật quy định rất rõ ràng. Đây là loại hình doanh nghiệp có sự khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác nên quyền lợi của chủ doanh nghiệp cũng có sự khác biệt hơn.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi luôn cam kết là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các doanh nghiệp. Những thông tin liên quan về thủ tục hay giấy tờ pháp lý sẽ được chúng tôi hoàn tất một cách nhanh chóng và đảm bảo chính xác nhất.

Quy định việc cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

Vì doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp sở hữu và toàn quyền quyết định nên khác với các doanh nghiệp khác thì loại hình doanh này được quyền cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hoạt động này cũng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc cho thuê doanh nghiệp

Thứ nhất thì để cho thuê doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp và bên tuê phải có hợp đồng được công chứng với nội dung do hai bên tự thỏa thuận. Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành thông báo lên cơ quan chức năng về việc cho thuê doanh nghiệp của mình để cơ quan chức năng có thể quản lý thông tin một cách chính xác nhất.

Thứ hai là kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê doanh nghiệp thì trong vòng 03 ngày, doanh nghiệp phải có báo cáo rõ ràng về việc cho thuê kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng lên cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ ba là mặc dù cho thuê doanh nghiệp nhưng chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu mọi trách nhiệm đối với việc kinh doanh trước pháp luật.

Đối với việc bán doanh nghiệp

Việc bán doanh nghiệp tư nhân cần được thông báo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền và cần được hoàn tất các thủ tục đúng theo quy định mà pháp luật ban hành như: quy định về việc thay đổi tên chủ doanh nghiệp, quy định đổi con dấu pháp nhân….

Việc bán doanh nghiệp tư nhân cần phải có hợp đồng rõ ràng với các điều khoản quy định việc thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính sẽ do bên mua hay bên bán chịu trách nhiệm.

Sau khi hồ sơ được hoàn tất thì doanh nghiệp phải thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh và làm các thủ tục đăng ký theo như quy định đã được ban hành. Việc làm hồ sơ này quyết định đến việc bán doanh nghiệp có được pháp luật công nhận tính hợp pháp hay không.

Nói tóm lại thì dù là cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân  thì doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải đảm bảo hoàn tất đầy đủ các quy định theo như những gì mà pháp luật ban hành. Đây là quyền duy nhất chỉ có doanh nghiệp tư nhân được phép thực hiện mà thôi.