Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Quy định sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông

Theo thông tin thì Tổng Cục Thuế đã có quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông . Theo quy định này thì để hóa đơn điện tử được xem là hợp lệ thì các dịch vụ viễn thông cần phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề liên quan.

Nếu như nói mua hóa đơn điện tử giá rẻ là một giải pháp để có thể hạn chế sự hao hụt kinh phí thì việc nắm rõ quy định sử dụng hóa đơn điện từ sẽ là cách để các doanh nghiệp có thể yên tâm hơn đối với công việc kinh doanh của mình.

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông

Đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông thì các tập đoàn viễn thông cần đảm bảo được những thông tin sau theo quy định của Tổng Cục Thuế để có thể yên tâm hơn khi sử dụng loại hóa đơn này.

- Về vấn đề nguyên tắc sử dụng và khởi tạo hóa đơn điện tử thì các dịch vụ viễn thông phải thông báo cho khách hàng về định dạng hóa đơn trên hệ thống cũng như cách thức truyền và gửi hóa đơn như thế nào để khách hàng có thể nắm rõ thông tin trong hoạt động giao dịch này.

- Đối với hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông thì sẽ không bắt buộc phải có con dấu của bên bán hay chử kỹ của bên mua,. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp thì nó cần phải có mã xác thực của cơ quan Thuế.

- Đối với quy định về việc lưu thông tin hóa đơn thì dịch vụ viễn thôn phải đảm bảo là hóa đơn khi lưu trên hệ thống phải có thể truy cập, in ra sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra thì thông tin trên hóa đơn phải xác định được nguồn gốc khởi tạo, thông tin ngày gửi ngày đến để làm căn cứ xác định khi cần thiết.

- Để có thể giúp khách hàng nhận thông tin hóa đơn hay in hóa đơn một cách thuận lợi hơn thì Tổng Cục Thuế quy định dịch vụ viễn thông phải thực hiện chuyển tất cả thông tin hóa đơn của khách hàng lên wedsite của dịch vụ. Từ đây thì khách hàng có thể dễ dàng truy cập khi cần thiết. Ngoài ra thì khách hàng cũng có thể tự mình truy cập để in hay tải xuống khi cần. Nếu khách hàng yêu cầu gửi hóa đơn thì dịch vụ này phải gửi qua mail cho khách hàng.

- Nếu trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán cần hóa đơn giấy để kê khai thuế hay là khách hàng muốn thu cước tại nhà, muốn thanh toán tại quầy giao dịch thì dịch vụ viễn thông phải in hóa đơn điện tử ra giấy để hỗ trợ khách hàng theo quy định.

Nhìn chung thì quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ viễn thông không mấy khác so với các dịch vụ khác. Tuy nhiên, việc nắm rõ thông tin quy định sẽ giúp cho các đơn vị này thực hiện việc sử dụng hóa đơn hiệu quả hơn nhiều.