• Kinh doanh
  • PVI nắm 28,8% Mai Linh miền Bắc

PVI nắm 28,8% Mai Linh miền Bắc

Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Mai Linh tại Mai Linh miền Bắc đã giảm từ 47,7% cuối năm 2011 xuống còn 18,98% vào tháng 9 năm nay.

PVI nắm 28,8% Mai Linh miền Bắc

Trong thông báo phát hành cổ phiếu thưởng năm nay gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước hôm 1/10, Công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc cho biết đã phát hành thành công 3,5 triệu cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:0,8.

Trong cơ cấu cổ đông sau phát hành, Tổng công ty bảo hiểm dầu khí bất ngờ nắm giữ 28,87% vốn của Mai Linh miền Bắc. Trong khi đó tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Mai Linh đã giảm một tỷ lệ tương ứng xuống còn 18,98%.

Đợt phát hành này được thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 của Mai Linh miền Bắc, nhằm bổ sung đủ vốn điều lệ theo đăng ký của công ty.

Đến hết năm 2011, Mai Linh miền Bắc có vốn đăng ký là 568 tỷ, vốn thực góp là 451 tỷ. Đại hội cổ đông dự kiến phát hành 4,8 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 11% và 6,8 triệu phát hành thêm. Đến 31/12, công ty này nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu quỹ.

Sau đợt phát hành số vốn của Mai Linh miền Bắc đạt 486 tỷ đồng, trong đó ông Hồ Huy, chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ 11,17% và ông Hồ Chương, Tổng giám đốc nắm giữ 10,21%. Tỷ lệ sở hữu của ông Hồ Chương cũng tăng mạnh từ mức 1,5% cuối năm 2011.

Cũng trong thông báo này, Mai Linh miền Bắc cho biết tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty chỉ còn 0,012% trong khi đó tại báo cáo thường niên, cổ đông nước ngoài nắm giữ 8,69% vốn của công ty này trong đó chủ yếu là các quỹ của Indochina Capital.