Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Kinh doanh
  • PPC báo lãi 196,5 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với cùng kỳ

PPC báo lãi 196,5 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

Theo đó, trong quý 2, doanh thu thuần của PPC đạt gần 1.110 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 196 tỷ lên 251 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng tăng 36,28% từ 104 tỷ lên 142 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh tới 497,76% từ 59,3 tỷ lên 343,97 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 64,4 tỷ đồng, giảm 66,81% so với cùng kỳ (194 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PPC đạt 2.182,5 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 41,55% so với cùng kỳ, từ 208,2 tỷ đồng lên 294,7 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 217,96% từ 142,22 tỷ đồng lên 452,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế giảm 46,19% từ 365,14 tỷ xuống còn 196,5 tỷ đồng.

Theo PPC, kết quả sản xuất kinh doanh điện đến ngày 30/6/2012 đạt sản lượng là 3,136 tỷ kWh bằng 53,86% kế hoạch năm. Sản lượng điện bán cho EVN đạt 2,887 tỷ kWh bằng 54,01% kế hoạch năm. Sản lượng điện sản xuất thấp hơn cùng kỳ năm 2011 (sản lượng điện sản xuất 6 tháng năm 2011 là 3,433 tỷ kWh).

Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2012 đạt 28,550 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (220,363 tỷ đồng) gần 200 tỷ đồng, do đó kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2012 thấp hơn cùng kỳ năm 2011 là trên 210 tỷ đồng.

PPC cho biết, nguyên nhân kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2012 thấp hơn cùng kỳ là do công ty thực hiện phân bổ chênh lệch tỷ giả chưa thực hiện của năm 2011 là 288 tỷ đồng vào chi phí quý 2/2012 dẫn đến tổng chi phí chênh lệch tỷ giá đã phân bổ trong 6 tháng năm 2012 là 320 tỷ đồng tương ứng 50% chi phí chênh lệch tỷ giá chờ phân bổ của năm 2011.

Việc phân bổ chênh lệch tỷ giá là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh quý 2/2012 giảm thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2012, hệ thống máy móc thiết bị của công ty vận hành ổn định và đạt hiệu quả cao, các chỉ tiêu về giờ vận hành, suất sự cố đều đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên do hệ thống nguồn điện quốc gia từ năm 2011 đến nay luôn ổn định không thiếu hụt do đó PPC không được huy động để phát công suất cao, chỉ duy trì thường xuyên phát ở công suất thấp. Do vậy, sản lượng điện công ty sản xuất quý 2/2012 thấp hơn so với cùng kỳ.

Về thanh toán nợ dài hạn, quý 1/2012 công ty đã thanh toán trả nợ gốc theo định kỳ với số tiền là 928,37 triệu JPY, số dư nợ vay của Hợp đồng vay dài hạn của EVN (vay lại hợp đồng vay vốn của JBIC) đến thời điểm 30/6/2012 là còn 29,71 tỷ JPY.

Tỷ giá giữa VND/JPY tại ngày 1/7/2012 do Ngân hàng Nhà nước thông báo là 262,55VND/JPY, giảm 4,12 đồng so với thời điểm 31/12/2012.