• Kinh doanh
  • Nojima Corporation đã trở thành cổ đông lớn

Nojima Corporation đã trở thành cổ đông lớn

Nojima Corporation đã nắm giữ 5,58% vốn của CTCP Thế giới số Trần Anh (mã TAG - HNX) thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ của TAG.

Cụ thể, Nojima Corporation đã mua 652.580 cổ phiếu, tương ứng với 5,58% vốn của TAG. Ngày trở thành cổ đông lớn là 9/12/2013.

Đượ biết, trước khi thực hiện giao dịch, Nojima Corporation không nắm giữ cổ phiếu TAG nào.

Trước đó, HĐQT của TAG đã thông qua việc chào bán 652.580 cổ phiếu quỹ với giá 49.337 đồng/cp trong quý 4/2013 cho Tập đoàn Nojima Corporation.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TAG bình quân dao động trong biên độ 30.400 – 50.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 96 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 4 triệu đồng/phiên.