• Chia sẻ
  • Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Có rất nhiều trường hợp xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân dẫn đến việc phải tiến hành thay đổi chủ doanh nghiệp. Trong trường hợp này thì việc doanh nghiệp chuẩn bị mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đầy đủ là điều rất quan trọng.

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang ngày càng khẳng  định được vai trò của mình trong việc giúp các doanh nghiệp tiến hành thực hiện các thủ tục một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ những  thông tin cần có trong mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân để bạn có thể đảm bảo việc ghi mẫu đơn được đầy đủ và chính xác nhất.

Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

- Thứ nhất là quốc hiệu, tiêu ngữ

- Thứ hai là tên của mẫu đơn là : Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chức năng được gửi đến.

- Thứ ba là thông tin doanh nghiệp tư nhân bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thứ tư là nội dung thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Đó là do chủ doanh nghiệp chết, mất tích hay do chủ doanh nghiệp bán doanh nghiệp tư nhân hay là chủ doanh nghiệp tặng lại doanh nghiệp tư nhân cho người khác…

- Thứ năm là thông tin về người chủ doanh nghiệp tư nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ sinh sống, thông tin  liên hệ…

- Thứ sáu là thông tin về người chủ mới của doanh nghiệp tư nhân bao gồm : họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, địa chỉ sinh sống, thông tin  liên hệ…

- Thứ bảy là lời cam kết những thông tin khai trong mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn chính xác và đúng sự thực.  Đồng thời, người làm đơn cũng cam kết chiụ mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin trong đơn.

- Thứ tám là thông tin về  ký , họ tên của người chủ doanh nghiệp tư nhân cho/tặng hay bán doanh nghiệp và thông tin chữ ký, họ tên của người  chủ doanh nghiệp tư nhân mới. Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất tích hay chết thì thông tin về chữ ký và họ tên của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị  bỏ trống.

- Thứ chín là thông tin về các giấy tờ được gửi kèm cùng với mẫu thông báo này như: Hợp đồng cho, tặng, bán doanh nghiệp tư nhân hay giấy chứng từ, giấy tuyên bố mất tích hay giấy kê khai di sản thừa kế để đảm bảo mẫu thông báo này được ban hành đúng theo quy định mà pháp luật ban hành.

Với các thông tin cần có trong mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trên đây, chúng tôi hy vọng là bạn có thể nắm rõ được những thông tin cần có để có thể đảm bảo việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân được hợp pháp.