Thương Gia Việt

Diễn đàn doanh nhân

RSS
  • Hỏi đáp
  • Những quy định về vốn đối với doanh nghiệp tư nhân

Những quy định về vốn đối với doanh nghiệp tư nhân

Vốn là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng để cấu thành một doanh nghiệp, vậy đối với doanh nghiệp tư nhân thì vốn được quy định như thế nào? dựa trên những quy định cụ thể ra sao?

 

Hiện nay, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tư nhân tự bỏ ra đăng ký và thành lập, khi đăng ký số vốn điều lệ cần nêu rõ bằng tiền Việt Nam, Ngoại tệ, vàng hay các tài sản khác rõ ràng, cụ thể mỗi loại tài sản quy định về vốn trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Số vốn này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh và phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.Ngoài ra, trong suốt quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình để phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiển nhiên, việc tăng hoặc giảm này cũng sẽ được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán theo đúng quy định.

So với các loại hình khác thì khi thành lập doanh nghiệp với hình thức tư nhân thì không những cơ cấu tổ chức đơn giản, không có nhiều sự ràng buộc mà chủ doanh nghiệp có thể tự do quyết định mọi vấn đề của công ty một cách nhanh chóng. Đồng thời cũng nhờ các quy định về vốn đầu tư cũng không quá phức tạp cũng đã tạo nên cơ hội, điều kiện thuận lợi để các cá nhân có theo định hướng lập nghiệp phù hợp.

Bạn đã lên ý tưởng kinh doanh, bạn đã chuẩn bị vốn và nhiều yếu tố khác, bạn muốn hợp thức hóa các yếu tố này một cách khoa học và chuyên nghiệp để thu hút đầu tư? Thành lập doanh nghiệp với loại hình phù hợp nhất chính là sự kết hợp và đầu tư tuyệt vời để phát triển toàn diện và biến ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực. Nếu có bất cứ khó khăn nào khác, bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ thêm các thông tin phù hợp nhất.