Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Nguồn lực phát triển dịch vụ kiểm định bình khí nén

Nguồn lực phát triển dịch vụ kiểm định bình khí nén

Dịch vụ kiểm định bình khí nén là một trong những dịch vụ mới xuất hiện trong những năm gần đây. Do nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm định chất lượng máy móc của các ngành công nghiệp nên cũng kéo theo sự phát triển vượt bậc của dịch vụ kiểm định máy nén khí. Nguồn lực kiểm định bình khí nén cũng phát triển để đảm bảo chất lượng.

Nguồn lực về con người trong kiểm định bình khí nén.

Con người là yếu tố quan trọng nhất trong hầu hết các ngành nghề, đặc biệt trong xu hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Yếu tố con người được đặt lên hàng đầu. Phát triển nền kinh tế tri thức với đầy đủ chất lượng về kinh nghiệm, kỹ thuật lẫn sức khỏe. Nguồn nhân công của ngành kiểm định bình khí nén hiện nay ở nước ta ngày một phát triển. Với số lượng lao động đông đảo, lao động giá rẻ như ở Việt Nam hiện nay thì không khó để đảm bảo cho dịch vụ kiểm định bình khí nén phát triển mạnh mẽ.

kiểm định bình khí nén

Nguồn lao động dồi dào đã tạo ra những lợi thế nhất định nhằm bổ sung nguồn lao động, hơn thế nữa nguồn lao động ngày càng có trình độ khoa học kỹ thuật cao. Hầu hết những người lao động khi tham gia vào hoạt động kiểm định bình khí nén đã được đào tạo khá bài bản, đã qua một thời gian dài hoạt động kiểm định nhiều máy móc, trang thiết bị nên có chất lượng về trình độ cao, là nguồn lực tiềm năng để phát triển ngành kiểm định bình khí nén phát triển.

Nguồn lực về kinh tế để phát triển kiểm định bình khí nén.

Nền kinh tế ở Việt Nam những năm gần đây đã có sự phát triển nhanh chóng, từ một nước nông nghiệp thuần nông đã dần đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công. Với những thành tựu phát triển về công nghiệp hóa thì khả năng thúc đẩy, tạo nguồn vốn để thúc đẩy ngành kiểm định bình khí nén là hoàn toàn có cơ sở để phát triển một cách có chất lượng, hiệu quả công việc cao.

Nguồn lực kinh tế giúp nâng cao chất lượng đào tạo về nguồn lực con người, khi đầu tư đào tạo có chất lượng thì con người – nguồn lao động của ngành kiểm định bình khí nén mới đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, nguồn lực kinh tế cũng tạo động lực cho nguồn nhân công được hưởng nguồn thu nhập ổn định, nâng cao giá trị sức lao động của họ, thúc đẩy nguồn lao động làm việc hiệu quả, nâng cao khả nặng tiếp thu học hỏi để không bị đào thải khỏi ngành kiểm định bình khí nén.

Có thể thấy, nguồn lực là yếu tố thúc đẩy sự phát triển, nếu không chú trọng coi trọng nguồn lực chính để phát triển một ngành nghề nhất định thì sẽ khó có khả năng phát triển lâu dài. Với ngành kiểm định bình khí nén cũng có những nguồn lực nhất định, trong đó nguồn lực về con người và kinh tế là hai nguồn lực trọng tâm, chú yếu cần phải chú trọng phát triển, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng kiểm định, giúp cho quá trình phát triển ngành kiểm định bình khí nén phát triển không thua kém gì các ngành nghề khác.