Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Nguồn lao động kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Nguồn lao động kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Nguồn lao động trong bất cứ lĩnh vực nào đều là yếu tố chính dẫn đến sự thành công hay đi xuống của lĩnh vực đó, đối với lĩnh vực kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp cũng không ngoại lệ. Nguồn lao động của đất nước ta có những điểm mạnh cũng như hạn chế nhất định ảnh hưởng tới sự phát triển của lĩnh vực này.

Điểm mạnh của nguồn lao động trong việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

Nước ta là một nước có dân số trẻ, số người trong độ tuổi lao động rất cao, chiếm hơn 50% tổng dân số. Có thể thấy một đất nước mà hơn một nửa dân số đang trong độ tuổi lao động thì nguồn lao động nói chung và nguồn lao động trong lĩnh vực kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp nói riêng rất dồi dào, đáng kể. Hơn nữa, theo số liệu thống kê thì mỗi năm nước ta lại tăng thêm một triệu lao động, đóng góp nguồn lao động cho các ngành dịch vụ ngày càng nhiều.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Không những có số lượng dồi dào mà người lao động trong lĩnh vực này luôn có sự học hỏi, sáng tạo, cần cù chịu thương chịu khó đúng với những đức tính tốt của người Việt Nam; có kinh nghiệm phong phú trong quá trình làm việc, tích cực tiếp thu, trau dồi, nâng cao trình độ kĩ thuật, khoa học công nghệ đáp ứng cho quá trình làm việc, không ngừng hoàn thiện bản thân. Do đó, chất lượng lao động của người lao động trong lĩnh vực này càng ngày càng cao.

Điểm yếu của nguồn lao động trong lĩnh vực kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp.

Những mặt hạn chế không chỉ của người lao động trong lĩnh vực kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp mà là của cả nguồn lao động nước ta có thể kể đến như sau:

Mặc dù nguồn lao động dồi dào, mỗi năm tăng nhiều lao động nhưng chủ yếu các lao động này có trình độ thấp, ít được qua đào tạo chính quy, số lượng không qua đào tạo chiếm hơn 75%. Vì không qua đào tạo nên đa số lao động là lao động chân tay. Như thế có thể thấy xuất phát điểm của người lao động rất thấp, số lượng người lao động trong cả nước có trình độ cao ít hơn, là vấn đề khó khăn cho sự phát triển của lĩnh vực này, một lĩnh vực đòi hỏi tay nghề rất cao.

Người lao động thiếu tác phong công nghiệp. Thiếu tác phong công nghiệp nói một cách dễ hiểu là sự thiếu trách nhiệm đối với công việc mà mình đang làm. Những biểu hiện thể hiện ra rất rõ như chậm chạp, lề mề, đi làm không đúng giờ, thờ ơ với công việc, ý lại, lười biếng, thích hưởng thụ, làm việc không có tâm, thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ,… điều này gây ảnh hưởng cực kì lớn đến năng suất lao động, một hai cá nhân thì không đáng như nếu chỉ một phần mười lao động có tác phong như vậy thì mục tiêu năm 2020 trở thành nước công nghiệp của nước ta sẽ trở nên xa vời. Nguyên nhân của việc này xuất phát lớn từ việc nước ta đi lên xã hội chủ nghĩa mà không dẹp hết được tàn dư của thời kì phong kiến kéo dài hàng ngàn năm trước đây.