Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Lưu ý khi thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Lưu ý khi thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Luật là một ngành nghề khá đặc biệt. Cho nên khi muốn thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam có rất nhiều cần phải lưu ý trong thủ tục để tránh những sai sót.

Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần đáp ứng được các yêu cầu và quy định rất phức tạp. Vì vậy. Nhiều người chọn cách nhờ dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ hoàn tất thủ tục để có thể nhanh chóng đi vào hoạt động kinh doanh.

Việc siết chặt các thủ tục khi thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam là nhằm quản lý và giám sát hoạt động của các công ty nước ngoài tại Việt Nam được hiệu quả hơn.

Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn sẽ được xác định bởi người đứng ra xin phép. Thời hạn này phù hợp với thời gian hoạt động của công ty.

1. Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:
-Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngòai tại Việt Nam.
-Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến việc thành lập hợp pháp của tổ chức luật sư tại nước ngoài hoặc là các tổ chức luật sư đã được các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
-Bản giới thiệu tổng quát về hoạt động của công ty luật nước ngoài trong thời gian qua.
-Danh sách các thành vên sẽ than gia hoạt động tại Việt Nam cộng với hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam.
-Bảng điều kệ công ty luật nước ngoài:
+ Tên gọi,Địa chỉ của trụ sở chính. Nếu có chi nhánh cũng phải liệt kê.
+ Tên gọi, địa chỉ người đại diện có thẩm quyền của công ty tại Việt Nam.
+Lĩnh vực hoạt động.
+Cơ cấu tổ chức và quản lý.
+Người đại diện hợp lệ theo quy định của pháp luật của công ty nước ngoài.
+Thời gian hoạt động. Thời hạn chấm dứt hoạt động.
+Những điều bổ sung của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

2.Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
Trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam như sau:
-Gửi hồ sơ đề nghị thành lập công ty luật nước ngoại tại Việt Nam cho Sở Tư Pháp.
-Trong vòng 60 ngày, Sở Tư pháp sẽ xét duyệt hồ sơ để quyết định cấp hay từ chối.
-Nếu từ chối thì phải có văn bản giải thích rõ ràng.

3. Những lĩnh vực hoạt động của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lí.
-Luật sư của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam không được tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình tại Việt Nam.
-Ngoài ra các công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam có thể tiến hành công việc của mình khi:
+ Có luật sự Việt Nam hoạt động trong công ty nước ngoài.
+ Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải có bằng tốt nghiệp đại học Luật của Việt Nam và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như một luật sư của Việt Nam.