• Chia sẻ
  • Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

Nếu bạn muốn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân thì bạn cần phải lưu ý đến một số vấn đề liên quan đến loại hình doanh nghiệp này. Như vậy thì việc thành lập doanh nghiệp mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất và kinh doanh cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp là bạn đã chọn cho mình một người bạn đồng hành đáng tin cậy để từ đó có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho việc làm các giấy tờ và thủ tục liên quan khi thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

Có rất nhiều vấn đề mà bạn cần lưu ý khi lựa chọn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân. Đối với loại hình doanh nghiệp này thì yếu tố trách nhiệm và vốn  chính là điểm mà bạn cần lưu ý khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

1. Vốn

Chủ doanh nghiệp sẽ là người duy nhất trực tiếp góp vốn vào công ty. Vốn này là tài sản của chủ doanh nghiệp  tư nhân. Có thể là tài sản tự có hay vay mượn nhưng khi góp vào và làm vốn điều lệ của công ty thì nó sẽ hoàn toàn không có sự tách biệt về tài sản của chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân. Điều này khác hoàn toàn với các loại hình doanh nghiệp khác như : công ty TNHH hay công ty  cổ phần.

Ngoài ra, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với việc tăng hay giảm vốn của doanh nghiệp để có thể phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như điều kiện về công việc. Tuy nhiên, việc tăng hay giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cần phải lưu ý là nếu giảm thấp hơn vốn điều lệ đăng ký ban đầu thì cần phải có sự thông qua của cơ quan đăng ký kinh doanh thì việc giảm vốn mới hợp lệ.

2. Trách nhiệm

Với nhiều người,khi lựa chọn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân nhưng  không tìm hiểu về trách nhiệm mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần có để có thể có sự chuẩn bị cho tốt nhất. Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm vô hạn đối với tài sản góp vào công ty. Như vậy có nghĩa là chủ doanh nghiệp phải chịu trách  nhiệm về các khoản nợ hay các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp bằng tài sản của công ty và cả tài sản không góp vào công ty như: nhà, xe của chủ doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân có thể có  được quyền lợi sử dụng các nguồn lợi sau thuế từ việc kinh doanh của doanh nghiệp vào công việc cá nhân hay công việc kinh doanh của công ty đều được.

Như vậy, nắm rõ trách nhiệm của  chủ doanh nghiệp tư nhân chính là điều mà bạn phải tìm hiểu nếu muốn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân và đảm bảo là việc kinh doanh được thuận lợi nhất.