Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Lương hưu- Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Lương hưu- Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Với mục đích an sinh xã hội và đảm bảo cuộc sống sau khi không còn lao động được nữa, bảo hiểm xã hội như là một cách để đầu tư và đảm bảo cuộc sống cho tương lai xa. Chủ yếu người dùng, mua bảo hiểm đều muốn “bảo hiểm” cho rủi ro trong tương lai của chính mình, đó chính là quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Những quyền lợi từ  bảo hiểm xã hội là vấn đề mà nhiều người còn rất mơ hồ. Đây sẽ là điều khiến nhiều người còn băn khoăn, lo ngại khi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội. Để nắm rõ thông tin thì các bạn nên nhờ tới sự giúp đỡ của dịch vụ bảo hiểm xã hội để có được sự hỗ trợ tốt nhất.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội

Về quy định hưởng lương hưu của bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho người tham gia bảo hiểm với nữ đủ 55 tuổi trở lên và nam đủ 60 tuổi trở lên và đóng đủ ít nhất 20 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội được ban hành vào năm 2014.

Các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội dành cho chế độ lương hưu khá cởi mở, có đến 6 hình thức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia lựa chọn:
+ Đóng hàng tháng
+ Đóng theo quý (3 tháng/ 1 lần)
+ Đóng 6 tháng/ 1 lần
+ Đóng theo năm (đóng 1 lần cho 12 tháng)
+ Đóng nhiều năm (nhưng không quá 5 năm một lần)
+ Đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Riêng đối với trường hợp đóng 1 lần cho những năm còn thiếu được áp dụng cho người dùng đã đến tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đóng đủ mức tối thiểu là 20 năm. Trường hợp đóng thiếu dưới 10 năm mới được đóng theo hình thức này. Với trường hợp đóng thiếu trên 10 năm thì chỉ được áp dụng 1 trong 5 hình thức trên cho đến khi nào còn thiếu dưới 10 năm thì mới được áp dụng hình thức thứ 6 để hưởng quyền lợi từ bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu hàng tháng người dùng nhận được tính theo cách sau: mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức trung bình đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, sau đó cứ thêm 1 năm thì mức lương hưu được thêm 3% với đối tượng hưởng lương là nữ và 2% với đối tượng hưởng lương là nam. Cứ cộng dồn dần lên nhưng mức tối đa cho lương hưu là 75%.

Mức bình quân thu nhập được tính bằng trung bình cộng tổng mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả toàn bộ tất cả các năm.

Ngoài mức thu nhập hàng tháng từ lương hưu của quyền lợi từ bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người về hưu còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hưu trí. Mức lương hưu còn tùy theo mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện của người tham gia, do người tham gia có quyền chọn mức lương tối thiểu hay tối đa để đóng bảo hiểm. Một điểm không giống như bảo hiểm xã hội bắt buộc đó là bảo hiểm xã hội tự nguyện không có bắt buộc mức lương tối thiểu bằng mức lương cơ sở, lương hưu có thể ít hơn nếu số tiền đóng hàng tháng thấp và số năm đóng ít.