• Kinh doanh
  • Lộ diện một khoản ủy thác 8.000 tỷ từ ngân hàng

Lộ diện một khoản ủy thác 8.000 tỷ từ ngân hàng

NH Việt Nam Tín Nghĩa trước hợp nhất đã ủy thác 8.000 tỷ để mua cổ phần của 3 công ty đầu tư bất động sản.

Lộ diện một khoản ủy thác 8.000 tỷ từ ngân hàng

Báo cáo tài chính năm 2011 của CTCP Quản lý quỹ ĐTCK Thái Dương (ThaiDuong Capital) vừa được công bố trên website của UBCKNN.

Theo đó, tổng tài sản của công ty quản lý quỹ này tăng gấp 10 lần từ 831 tỷ năm 2010 lên 8.630 tỷ cuối năm 2011. Quy mô tài sản khổng lồ này không nằm ngoài các hoạt động ủy thác đầu tư, đang rất phổ biến ở các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam.

Thuyết minh BCTC của ThaiDuong Capital cho biết, trong năm 2011, công ty nhận ủy thác 8.000 tỷ từ Ngân Hàng Việt Nam Tín Nghĩa để đầu tư vào cổ phiếu của 3 công ty gồm: CTCP Đại Trường Sơn (3.752 tỷ); CTCP An Đông (2.729 tỷ) và CTCP Vạn Thịnh Phát (1.518 tỷ).

Trong đó, CTCP An Đông và CTCP Vạn Thịnh Phát có cổ đông là công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan thành lập. Thông tin trên website của công ty TNHH Vạn Thịnh Phát cho biết công ty này có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng (700 triệu USD).

Ngoài ra công ty TNHH Vạn Thịnh Phát còn hợp tác với CTCP Đầu tư Quảng Trường Thời Đại và CTCP Đại Trường Sơn để hình thành nên nhóm các công ty liên kết chuyên đầu tư vào các dự án bất động sản khủng tại TP HCM.

Đến quý I/2012, khoản ủy thác này đã được đưa ra khỏi BCTC của ThaiDuong Capital nhưng vẫn được theo dõi như một chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2012 của công ty quản lý quỹ này chỉ còn 17,1 tỷ đồng.

Không chỉ ủy thác đầu tư vốn lớn, NH Việt Nam Tín Nghĩa (nay là NHTMCP Sài Gòn – SCB) còn mua toàn bộ 6.000 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát được phát hành cuối năm 2010. Bà Ngô Nhã Thanh, một lãnh đạo của công ty TNHH Vạn Thịnh Phát là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của công ty này.

Giá trị khoản đầu tư nắm giữ dài hạn này (bản chất là cung cấp vốn) cao hơn 50% số vốn chủ sở hữu của ngân hàng thời điểm đó, tất nhiên là không được ghi nhận như một khoản tín dụng. Đến quý III/2011, trước thời điểm hợp nhất, số dư nợ trái phiếu này còn 2.200 tỷ đồng, bằng 54% vốn chủ sở hữu của NH Việt Nam Tín Nghĩa.

Thông tin về khoản đầu tư trái phiếu của Việt Nam Tín Nghĩa vào Vạn Thịnh Phát

Việt Nam Tín Nghĩa cũng là 1 trong 3 ngân hàng (cùng với Đệ Nhất và SCB) cam kết tài trợ vốn cho 3 dự án bất động sản khủng tại TP HCM là Saigon Peninsula, Times Square và Royal Garden.

Trong đó, dự án Saigon Peninsula (Bán đảo Sài Gòn) do chính CTCP Đại Trường Sơn bên trên làm chủ đầu tư. Còn Times Square có giá trị khoảng 125 triệu USD do CTCP Đầu tư Quảng Trường Thời Đại làm chủ đầu tư.