• Kinh doanh
  • Kinh Đô ước đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu 2013, sẽ đẩy mạnh hoạt động M&A

Kinh Đô ước đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu 2013, sẽ đẩy mạnh hoạt động M&A

Trong chặng đường tiếp theo, Kinh Đô tập trung lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành thực phẩm theo chiến lược Thực phẩm & các sản phẩm thiết yếu.

Kinh Đô (KDC) đang kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Theo Kinh Đô, từ một cơ sở nhỏ ban đầu, đến nay Kinh Đô đã vươn lên vị thế Tập đoàn với 05 Công ty thành viên 04 nhà máy chuyên ngành bánh kẹo, kem, sữa và các sản phẩm từ sữavới qui mô công nghệ hiện đại cùng hệ thống quản lý chất lượng chuẩn mực.

Trong suốt 20 năm hoạt động, Kinh Đô luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 20 - 30%/năm. Doanh thu năm 2013 của Tập đoàn dự kiến đạt trên 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 600 tỷ đồng, dự kiến nộp ngân sách trong năm nay là gần 300 tỷ đồng.

Về ngành hàng kinh doanh, trải qua 20 năm phát triển, từ những sản phẩm giản đơn ban đầu, Kinh Đô đã liên tục phát triểnsản phẩm mới. Hiện nay Công ty có hàng trăm sản phẩm như Bánh Trung thu, sản phẩm AFC, Korento, Cosy, Solite, bánh mì tươi Kinh Đô, kem và các sản phẩm từ sữa...

Chia sẻ về định hướng phát triển sau bước ngoặt 20 năm, Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn cho biết: Trong chặng đường tiếp theo, Kinh Đô tập trung lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành thực phẩm theo chiến lược Thực phẩm & các sản phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) với định hướng tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những công ty phù hợp với chiến lược đã đề ra.