• Chia sẻ
  • Kiểm định cần trục là điều kiện bắt buộc

Kiểm định cần trục là điều kiện bắt buộc

Cần trục trước khi được đưa vào vận hành và phục vụ cho công việc của đơn vị sử dụng, điều kiện bắt buộc cần phải tuân thủ là thiết bị này phải qua quá trình kiểm định gắt gao, đáp ứng tiêu chuẩn đưa ra.

 

Đối với các đơn vị sử dụng cần trục để thi công xây dựng các công trình thì việc kiểm định cần trục là việc bắt buộc phải thực hiện được quy định bởi các văn bản của cơ quan chức năng.

Cần trục là một loại thiết bị có cấu tạo phức tạp. Nó có rất nhiều lợi ích và thể hiện một vai trò không thể thiếu khi xây dựng các công trình lớn, độ khó, phức tạp cao. Chúng ta rất dễ để bắt gặp một cần trục hoạt động trong công trường xây dựng. Việc vận hành cần trục không phải là dễ. Tất cả các công nhân vận hành cần trục đều phải được đào tạo và tốt nghiệp tại các trường dạy nghề, chuyên ngành cần trục. Phải có bằng và tay nghề, kinh nghiệm mới được giao nhiệm vụ vận hành. Và các công nhân này phải có đủ sức khỏe, thường thì là nam.

Cần trục làm việc trong môi trường nặng nhọc, cường độ làm việc lớn, độ khó cao. Người điều khiển phải có các thao tác chuẩn, dứt khoát. Nếu làm không cẩn thận thì hậu quả gây ra hết sức nghiêm trọng. Khi đã gây ra lỗi thì không chỉ công ty có cẩu trục mà cả nhân viên vận hành máy đều phải đứng ra chịu trách nhiệm. Có những sự cố khắc phục được còn có những sự cố thì hậu quả là mãi mãi. Sự ám ảnh có thể diễn ra đối với cả người gây ra lỗi và cả những người xung quanh. Nhất là liên quan đến tính mạng của con người.

Lỗi của con người thì con người phải khắc phục còn lỗi về máy mới là nguy hiểm. Nếu là tại máy thì sự cố lại có thể xảy ra và có thể là nhiều lần nữa. Một cần trục có sự cố về chính trong cấu tạo máy tốt nhất không cho sử dụng. Chính vì thế mà cần trục thuộc đối tượng phải kiểm định an toàn. Đối với các đơn vị sử dụng cần trục để thi công xây dựng các công trình thì việc kiểm định cần trục là việc bắt buộc phải thực hiện được quy định bởi các văn bản của cơ quan chức năng. Kiểm định cần trục được thực hiện ngay lần đầu và cả định kỳ sử dụng. Để đảm bảo an toàn thì kiểm định cần trục phải thực hiện đúng và đủ theo quy định dù trong bất cứ trường hợp nào.