Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Hướng dẫn quy trình kiểm định hệ thống lạnh

Hướng dẫn quy trình kiểm định hệ thống lạnh

Công tác kiểm định hệ thống lạnh nhằm đảm bảo việc truyền tải luôn đúng với điều kiện khí hậu, giúp hiệu quả chi phí.

Hệ thống lạnh là tổ chức các bộ phận chứa môi chất làm lạnh và được gắn kết với nhau để hình thành một vòng tuần hoàn lạnh khép kín, tại đó môi chất làm lạnh lưu thông với chức năng tải nhiệt và hấp thụ. Cùng là một hệ thống với nhiệm vụ truyền nhiệt, hệ thống lạnh sẽ chuyển tải nhiệt từ nơi có nhiệt độ thấp hay thường được biết đến là nguồn nhiệt, chuyển đến nơi thoát nhiệt là nơi có nhiệt độ cao, điều này khác biệt với hiện tượng truyền nhiệt tự nhiên. Theo địa lý tại nước Việt Nam thì Miền Nam với khí hậu nóng nhiều tháng trong năm thì hệ thống lạnh chỉ bơm nhiệt theo chiều là từ trong nhà ra ngoài trời, còn đối khí hậu Miền Bắc, có hai mùa nóng lạnh rõ ràng thì việc truyền nhiệt được vận hành hai chiều.

Tìm hiểu thêm các giai đoạn kiểm định hệ thống lạnh

Hệ thống lạnh gồm nhiều chủng loại, tùy thuộc vào đối tượng sử dụng là đơn vị kinh doanh hay hộ gia đình và dùng trong mục đích kinh doanh hay sử dụng cá nhân. Gồm hệ thống lạnh trữ đông, điều hòa không khí, nhà máy chế biến nước đá, bảo quản thực phẩm… Quy trình kiểm định hệ thống lạnh gồm đánh giá, thẩm tra hiện trạng trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các yêu cầu, tiêu chuẩn được ban hàng trong nước và được tiến hành kiểm định an toàn trước lúc đưa vào sử dụng. Kiểm tra kỹ thuật an toàn theo định kỳ trong năm và theo thời hạn kiểm định của từng đợt thẩm tra. Khi xảy ra các hiện trạng ngưng sử dụng thiết bị, hệ thống hơn 1 năm, sau khi có điều chỉnh, nâng cấp, sửa chữa, sau khi điều chỉnh vị trí lắp đặt và khi có yêu cầu kiểm định của cơ quan chức năng thì cần có đợt kiểm tra bất thường. Thời gian kiểm định xoay quanh 3 cột mốc, trước khi sử dụng và định kỳ trong năm và kiểm tra khi có sự thay đổi.

kiểm định hệ thống lạnh

Chi tiết các bước kiểm định hệ thống lạnh.

Đối với hệ thống lạnh, hạng mục này thuộc danh mục của các thiết bị, vật tư, máy móc được yêu cầu rất cao về an toàn lao động do Bộ Lao Động Thương Bình Xã Hội ban hành nên quy trình kiểm định được tuân thủ ngiêm túc. Các trường hợp khác như hệ thống lạnh có lượng môi chất bơm vào ít hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh nhóm 1 và nhỏ hơn 2,5kg với môi chất lạnh nhóm 2, hệ thống dùng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh thì không áp dụng quy trình kiểm định, và củng không áp dụng đối với hệ thống không giới hạn lượng môi chất bơm vào với môi chất nhóm 3.

Các tài liệu liên quan đến kiểm định hệ thống lạnh gồm có QCVN01:2008- BLĐTBHXH; TCVN 8366:2010; TCVN 6155 & 6156:1966; TCVN 6104:1996; TCVN 6008:2010; TCVN 9385-2012; TCVN 9358-2012, các tài liệu bổ sung để phù hợp với hiện trạng hệ thống, thiết bị sẽ được ban hành và áp dụng theo quy chuẩn văn bản mới nhất. Khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh, các đơn vị chức năng phải tuân thủ các bước kiểm tra, thẩm định hồ sơ hệ thống lạnh, thẩm định hiện trạng kỹ thuật trong và ngoài hệ thống, thẩm định thử nghiệm và đánh giá, kiểm tra vận hành, báo cáo đầy đủ và tiến hành phương án giải quyết với kết quả đã kiểm định. Điều quan trọng là đơn vị phải hoàn thành dứt điểm và ra kết quả của từng giai đoạn kiểm tra, điều này giúp việc kiểm định hệ thống lạnh luôn khách quan. Các yếu tố liên quan đến thời gian hệ thống vận hành, và cường độ hoạt động của hệ thống, hiện trạng hệ thống sẽ có ảnh hưởng đến thời gian kiểm định.