• Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn cho người lao động tiếp xúc nhiều hóa chất

Huấn luyện an toàn cho người lao động tiếp xúc nhiều hóa chất

Đối với những người lao động ở những lĩnh vực khác nhau, thì công tác huấn luyện an toàn lao động cho họ khác nhau. Bởi ở mỗi một ngành nghề, những rủi ro và nguy hiểm mà người lao động có thể phải đối mặt là không giống nhau.

 

Nói về huấn luyện thì chắc có lẽ ai cũng biết nhiều phương pháp, và đặt biệt ở các chương trình đào tạo các khóa huấn luyện. Vậy liệu các lớp huấn luyện ấy đã áp dụng các phương pháp huấn luyện an toàn cho học viên của mình chưa?

Sau đây mình xin góp ý đưa ra một số ý kiến về các lớp huấn luyện cho học viên về các biện pháp an toàn khi làm việc, đặc biệt là về công việc mang tính nguy hiểm cao như tiếp xúc nhiều với hóa chất độc hại.

Mình nghĩ thường là các lớp đào tạo hay các trường học khi giảng dạy chỉ cho học viên đại đa số là trên lý thuyết là nhiều, và thực hành thì cũng chỉ tạo điều kiện một số bài tập liên quan nhỏ đơn giản ở phòng thí nghiệm, vì tiết kiệm chi phí, đỡ tốn thời gian cho chương trình giảng dạy, ít liên kết với một cơ sở nào đó mang tính thực tế hơn hay vì một lý do nào đó cũng nên. Mặc dù biết là có nhiều cái bất tiện thật nhưng làm như vậy thì học viên sẽ rất hạn chế về kinh nghiệm cũng như các sự va chạm thực tế, giảm đi tính thực tế của công việc hay nội dung đã được học qua lí thuyết, chẳng hạn như có nhiều bài nói về các chất hóa học độc hại cũng như quá trình tách bỏ, bảo quản mà học viên hok được thấy trực tiếp hay tiến hành làm thì sẽ rất mong lung, bên cạnh đó để có các khóa học gọi là đạt chuẩn huấn luyện an toàn thì đòi hỏi khóa học phải chỉ dẫn tận tình vè các biện pháp phòng tránh, bảo quản, cách ly bằng những dụng cụ an toàn và biện pháp sơ cứu khi có sự cố xảy ra.

Mình luôn hy vọng các trường cũng như cơ quan nhìn lại và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các học viên của mình trong quá trình đào tạo, có những biện pháp huấn luyện an toàn để sau này ra ngoài làm việc hạn chế tối đa các rủi ro và có đầy đủ các kiến thức ăn toàn cho mình.