• Khám phá
  • Hội nghị Ngoại giao 28: Kiên trì nguyên tắc “lợi ích dân tộc là cao nhất”

Hội nghị Ngoại giao 28: Kiên trì nguyên tắc “lợi ích dân tộc là cao nhất”

Sáng 16-12, Hội nghị Ngoại giao 28 đã khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, từ nay đến hết nhiệm kỳ, công tác đối ngoại cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là: Giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ chế độ XHCN; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đối ngoại đóng góp vào thành công chung của đất nước 
 
Dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao… và trên 700 đại biểu là cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao, cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của các địa phương.
 
Trong lời khai mạc Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Hội nghị Ngoại giao 28 được tổ chức trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến quan trọng. Mặc dù, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; nhưng tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các thách thức đa chiều đang tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của nước ta. 
 
9 điểm nổi bật cũng đồng thời là 9 "mặt trận” đối ngoại được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhắc đến là: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao đa phương, ngoại giao văn hóa, công tác biên giới lãnh thổ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân, công tác thông tin đối ngoại, công tác xây dựng ngành. "Trong tiến trình tham gia sâu vào hội nhập quốc tế, chúng ta kiên trì nguyên tắc "lợi ích dân tộc là cao nhất”, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Ngoại giao đã đóng góp vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh. 
 
Đối với ngoại giao kinh tế, trong hai năm qua, chúng ta đã vận động thêm được 14 nước, nâng tổng số nước công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam lên 43 nước, trong đó có 8 nước G-20. Hiện nay, ta đang đàm phán 6 Hiệp định khu vực mậu dịch tự do với các đối tác quan trọng trong các khuôn khổ đa phương và song phương, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU)...- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết.
 
 Trong ngoại giao đa phương,  ở tầm khu vực, chúng ta đã phát huy tư thế của một thành viên có trách nhiệm, góp phần đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, thúc đẩy thực hiện DOC và tham vấn giữa ASEAN – Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC). Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam quyết định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu cao nhất, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và lần đầu tiên được bầu vào Ủy ban liên Chính phủ của Công ước 1972 về Di sản thế giới của Tổ chức UNESCO, đã nâng cao thêm uy tín và vị thế của nước ta trên thế giới. Trong tầm nhìn dài hạn, chúng ta đã từng bước xây dựng kế hoạch tổng thể cho việc đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2017, ứng cử vào ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021. Công tác biên giới lãnh thổ, công tác kiều bào và bảo hộ công dân cũng đạt được những kết quả quan trọng…
 
Bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển 
 
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương toàn ngành đối ngoại về những thành tích nổi bật trong những năm qua.
 
Tổng Bí thư chỉ rõ, từ nay đến hết nhiệm kỳ, công tác đối ngoại cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư đã nêu 8 nhiệm vụ ngành ngoại giao cần tập trung cao độ và thực hiện tốt trong những năm tới, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là đóng vai trò đi đầu trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư nói: "Trong thời chiến, người lính phải đi đầu trong chiến tranh, bảo vệ đất nước. Trong thời bình, cán bộ ngoại giao phải đi đầu trong kiến tạo hoà bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước. Chúng ta phải nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha ta là: "Dựng nước đi đôi với giữ nước”, "Giữ nước từ khi nước chưa nguy”, có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa. Nghĩa là làm sao cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất”.
 
Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu ngành ngoại giao phải kiên trì đường lối đổi mới, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế; đưa các mối quan hệ láng giềng thân thiện, hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu thực chất, tạo dựng sự gắn bó hữu cơ về lợi ích an ninh và phát triển giữa nước ta với các đối tác; xây dựng lộ trình và các bước đi phù hợp, đưa Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế vào cuộc sống. Kiên trì xử lý đúng đắn vấn đề biên giới, lãnh thổ, trước hết là tranh chấp ở Biển Đông; tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại, tăng cường phổ biến và đề cao những giá trị văn hoá của dân tộc, góp phần nâng cao vai trò, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế;  tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược. Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại. Thống nhất quản lý đối ngoại cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh... là một yêu cầu vừa lâu dài, cơ bản, vừa có tính thời sự cấp bách; kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại.