• Chia sẻ
  • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Thủ tục, trình tự hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Bài viết này sẽ hướng dẫn và hỗ trợ quý doanh nghiệp giải đáp tất cả các thắc mắc nêu trên

Để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ thì bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ, thủ tục cũng như đáp ứng nhiều điều kiện khác. Vậy sao không tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để việc thành lập công ty của mình được đơn giản hơn và gọn nhẹ hơn.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Đầu tiên là định nghĩa khoa học công nghệ là gì? Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp có hoạt động chính là thực hiện sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ hình thành từ các kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ. Ngoài các hoạt động này thì doanh nghiệp khoa học công nghệ còn có thể thực hiện sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm / dịch vụ khác theo quy định pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ bao gồm các hồ sơ sau:

+ Đơn đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Một bản dự án kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mà khoa học công nghệ mang lại. Trong đó dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải được trình bày rõ các loại hành hóa dự kiến sản xuất từ kết quả khoa học công nghệ, trình bày cả các điều kiện đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép sở hữu hoặc sử dụng kế quả khoa học công nghệ.

Với loại hình hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ công lập là ngoài tất cả các loại giấy tờ đã nêu ở trên thì còn phải có thêm quyết định của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động.

Nơi đăng ký cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sở khoa học và công nghệ tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau 30 ngày làm việc, nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng đồng thời là giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Trình tự hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ (không phải doanh nghiệp công lập) là: doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký kinh doanh, sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp lập tiếp hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp.

Với trường hợp doanh nghiệp công lập thì doanh nghiệp phải xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau đó làm tiếp 2 bước sau như loại doanh nghiệp ở trên.