• Chia sẻ
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Để doanh nghiệp đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật trước hết doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy giấy đăng ký kinh doanh phải làm thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp? là một trong câu hỏi được đặt ra.

Hiểu được vấn đề đó để thuân tiện trong việc đăng ký kinh doanh một cách nhanh chống, đúng quy định của pháp luật chúng tôi với dịch vụ thành lập doanh nghiệp,dịch vụ của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp đăng ký một cách nhanh nhất.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, vậy giấy đăng ký kinh doanh là gì chúng ta cần tìm hiểu những nội dung chủ yếu trong đó là gì nhé.

Trước hết giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thể hiện được các thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo quy định mà pháp luật ban hành. Thực tế hiện nay thì trên giấy chứng nhận doanh nghiệp đã rút ngắn bớt các thông tin. Ngày xưa thì giấy tờ này có ghi 10 thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhưng hiện nay thì nó đã được rút ngắn xuống còn 4 thông tin bao gồm:

- Tên doanh nghiệp

- Mã số thuế

- Người đại diện thao pháp luật

- Vồn điều lệ doanh nghiệp

- Vốn  pháp  định của doanh nghiệp

Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh theo quy định của pháp luật thì số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần. Đối với vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tư nhân thì vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định. Ngành, nghề kinh doanh được đăng ký gồm những ngành nghề nào.

Trường hợp doanh nghiêp kinh doanh những ngành nghề không được đăng ký sẽ chịu mọi trách nhiệm khi bị các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Không chỉ doanh nghiệp có thể bị thu hồi  giấy chứng nhận doanh nghiệp mà còn có thê3 bị xử phạt theo quy định của pháp luật nữa.

Như vậy thì việc làm các thủ tục để xin giấy chứng nhận đang ký kinh doanh là một công việc rất quan trọng. Nó đòi hỏi doanh nghiệp phải thực sự nắm rõ các thông tin và yêu cầu của  pháp luật một cách chính xác nhất. Có  như vậy thì việc thực hiện các thủ tục pháp lý mới có thể đảm bảo được tính hợp pháp cũng như đảm bảo được cơ quan chức năng thông qua một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất.