• Kinh doanh
  • DST thông báo tổ chức Đại hội cổ đông

DST thông báo tổ chức Đại hội cổ đông

CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST – sàn HNX) vừa thông báo việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2014

Cụ thể DST tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 8/3/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 08/01/2014. Ngày đăng ký cuối cùng 10/01/2014.

Nội dung cuộc họp nhằm nhìn lại toàn cảnh năm 2013, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và xây dựng phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2013, 9 tháng đầu năm doanh thu thuần công ty đạt 23,84 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.  So với kết quả lỗ 291,1 triệu đồng năm ngoái thì năm nay công ty đã có lãi, lợi nhuận sau thuế đạt 76,76 triệu đồng.

 
 

Giá cổ phiếu DST trên sàn giao dịch hiện nay ở mức 5.000 đồng/ cổ phiếu. Tương đương với giá cổ phiếu cùng ngành như BDB, HBE.