Doanh nghiệp nước ngoài

Việt Nam luôn là một trong những nước có nguồn tài nguyên giàu có và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam quyết tâm đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chính vì thế các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng đầu tư nhiều vào Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng theo đó các công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tiến hành thành lập doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp nước ngoài

Các doanh nghiệp nước ngoài là những doanh nghiệp có 100 % vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên của công ty đó. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước thì các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trong nước thì pháp luật đầu tư nước ngoài cũng ra một số quy định để hạn chế lại việc đầu tư này. Đặc biệt, việc yêu cầu phải xin được giấy chứng nhận đầu tư  do cơ quan chức năng của Việt Nam cấp là một trong những điều kiện được đưa ra cho các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài ra các nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện đầu tư theo quy định tại luật đầu tư. Không chỉ phải làm thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền mà các dự án đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trước khi phê duyệt.Bên cạnh đó thì các nhà đầu tư nước ngoài con phải cam kết về các nghĩa vụ như thuế, sử dụng tài nguyên,…Đặc biệt là việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài phải đảm bảo hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, đối với một số  lĩnh vực kinh doanh đặc biệt thì khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các lĩnh vực đó thì các nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp, phải có năng lực về tài chính và đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật ban hành.

Còn khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thì các nhà đầu tư chỉ được phép đầu tư các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết khi tham gia nhập, đảm bảo các điều kiện Việt Nam đã cam kết về dịch vụ và  phải có địa điểm thực hiện dự án phù hợp, có năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án khi đó mới đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp nước ngoài.