• Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Thực tế thì việc đáp ứng được điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu như bạn nắm rõ được các quy định mà pháp luật ban hành một cách cụ thể và chính xác nhất để có sự chuẩn bị được hiệu quả.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi để bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn giao phó khi tiến hành các công việc về thủ tục hành chính hay các công việc liên quan khác một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Công ty cổ phần tập đoàn được biết đến là một mô hình tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong hệ thống kinh tế hiện  nay. Chính vì vậy nên  khi các doanh nghiệp phát triển có nhu cầu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn là sự lựa chọn hợp lý và có hiệu quả nhất.

Công ty cổ phần tập đoàn hay còn gọi là công ty mẹ được. Hình thức này được tổ chức dưới loại hình công ty cổ phần và  có tư cách pháp lý độc lập . Loại hình công ty này với vai trò trung tâm quyền lực  có chức năng nắm giữ cổ phần hoặc phần vốn góp. Nó có vai trò chi phối một hay một số công ty con khác.  Từ đó, công ty mẹ  nắm quyền kiểm soát các công ty này một cách chặt chẽ nhất.

Thực tế thì để đáp ứng được điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn thì doanh nghiệp cần lưu ý đến các điều kiện chung mà pháp luật quy định như sau:

- Ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm

- Ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia về kinh tế.

- Hoạt động của tập đoàn kinh tế phải đảm bảo tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia cũng như có khả năng tạo động lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước.

Điều kiện thành lập công ty mẹ

- Có vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng trở lên

- Nếu công ty mẹ thành lập theo hình thức công ty cổ phần thì trong vốn điều lệ công ty phải có 75% là vốn nhà nước.

- Phải có nguồn nhân lực trình độ cao để quản lý và điều hành kinh doanh

- Công ty mẹ phải có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thị trường hay thương hiệu để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các công ty liên kết khác.

- Phải có nguồn lực tài chính mạnh mẽ hay có các phương án huy động vốn khả thi trong kinh doanh.

Có thể thấy, điều kiện thành lập công ty cổ phần tập đoàn theo quy định của pháp luật đã được thể hiện một cách cụ thể trên đây. Hy vọng nó có thể giúp cho các doanh nghiệp nắm thông tin một cách chính xác nhất.