Báo Thương Gia

Cộng đồng Thương Gia

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện để thực hiện kiểm định cầu trục

Điều kiện để thực hiện kiểm định cầu trục

Để tiến hành một quy trình kiểm định cầu trục, có những thứ mà đơn vị thực hiện sẽ cần chuẩn bị, cũng như đáp ứng đủ các điều kiện đã đưa ra, từ đó giúp mọi thứ diễn ra được tốt hơn.

 

Kiểm định cầu trục là một quá trình kiểm định an toàn kỹ thuật rất quan trọng. Vì thế mà việc chuẩn bị cho kiểm định cũng là vấn đề rất cần thiết, phải chú trọng và cẩn thận.

Kiểm định cầu trục không phải là một việc dễ dàng, không thể thực hiện một cách qua loa mà phải cẩn thận và có sự chuẩn bị kĩ càng. Các yêu cầu và điều kiện được quy định sẵn để các công ty kiểm định cũng như những nơi cần thực hiện kiểm định có sự chuẩn bị một cách tốt nhất.

Những điều kiện để kiểm định bao gồm:

-  Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

- Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.

- Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

 - Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.

Ngoài ra thì còn có một số bước chuẩn bị trước khi thực hiện kiểm định ví dụ như: Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định. Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

Việc chuẩn bị các bước trước khi tiến hành kiểm định cũng như các điều kiện để có thể thực hiện một cuộc kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị công nghiệp nặng như cầu trục là một vấn đề rất cần thiết. Khâu chuẩn bị được thực hiện tốt thì quá trình kiểm định mới có thể hoàn thành chính xác, an toàn và hiệu quả một cách tuyệt đối. Mang đến cho người dùng kết quả như ý, sự an toàn, đảm bảo chất lượng cho công việc.