• Kinh doanh
  • Điều kiện để thành lập doanh nghiệp cổ phần

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp cổ phần

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp cổ phần là điều mà bất cứ ai có mong muốn thành lập doanh nghiệp quan tâm chính vì thế mà chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệp sau.

Đến với thành lập doanh nghiệp của Sài Gòn Acc, bạn sẽ được tư vấn về điều kiện để thành lập doanh nghiệp cổ phầnmột cách chi tiết và đầy đủ nhât trong thời gian ngắn nhất.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp cổ phần gồm

 Thứ nhất về chủ thể: công tycổ phần phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai về ngành nghề kinh doanh: phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế Quốc gia. Đối với những ngành có điều kiện phải thỏa mãn điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thứ ba về trụ sở: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc giao dịch của doanh nghiệp, phải ở trên lãnh thỗ Việt Nam. Trụ sở chính của công ty cổ phần không được là chung cư, khu tập thể trừ tòa nhà xây dựng với mục đích cho thuê văn phòng.

Thứ tư về vốn: phải có vốn pháp định và vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.