• Chia sẻ
  • Công việc kiểm định thiết bị nâng an toàn

Công việc kiểm định thiết bị nâng an toàn

Ở một số lĩnh vực, các loại thiết bị nâng vẫn thường đưa vào sử dụng rất thường xuyên. Còn để mọi thứ diễn ra tốt và an toàn nhất, công việc kiểm định sẽ cần được triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn đưa ra.

 

Thiết bị nâng qua quá trình sử dụng dễ rơi vào trạng thái quá tải, thiếu an toàn cần phải kiểm định thiết bị nâng để chăm sóc sức khỏe cũng như độ an toàn cho người lao động. Vậy phải kiểm tra định kỳ hằng năm  trong chu kỳ mà đã được mặc định theo độ kiểm của công ty kiểm định mang đến sự an toàn trong lao động.

Để hoàn thành quy trình kiểm định thiết bị nâng và xe nâng hàng thì công ty kiểm định thiết bị nâng phải tiến hành các bước kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị trước khi tiến hành kiểm định. Ở bước này cần kiểm tra hồ sơ mua thiết bị đã hợp lý, thời gian mua như thế nào đến cần kiểm định những gì, bên trong kỹ thuật và bên ngoài. Những mối nguy hại và khắc phục.

Ngoài ra kiểm tra kỹ thuật bên ngoài của thiết bị, kiểm tra kỹ thuật thử không tải, các chế độ tải phương pháp thử. Sau quá trình kiểm định xong cần xử lý kết quả kiểm định như thế nào để đảm bảo kế hoạch kiểm định.

Thiết bị nâng là một thiết bị tuy bề ngoài tưởng chừng đơn giản, không có khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên ở góc độ an toàn lao động, an toàn cho người tham gia sử dụng cũng như người trực tiếp, gián tiếp dùng máy nâng thì việc kiểm định độ an toàn rất cần thiết. Phải dựa trên nguyên tắc an toàn được tổ chức đăng ký hoạt động kiểm đinh an toàn kỹ thuật máy, thiết bị có yêu cầu độ an toàn nghiêm ngặt trong lao động nhằm đảm bảo an toàn.

Kiểm tra thiết bị nâng được công ty kiểm định đứng ra kiểm định theo các quy trình, quy tắt và kết quả được cấp chứng chỉ đảm bảo độ an toàn cho thiết bị. Kiểm định phải theo một chế độ rõ ràng, có thời gian cụ thể, hạn kiểm định bao nhiêu để có thể tiếp tục kiểm định lại. Vai trò của công ty kiểm định là giám định, kiểm tra, đánh giá các công trình trong các lĩnh vực khác nhau như xây lắp, xây dựng, công nghệ, máy móc…để cung cấp tối ưu hàng đầu các dịch vụ kiểm tra phù hợp với nhu cầu của từng ngành.