Thương Gia
Cộng đồng doanh nhân
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Công ty kiểm định hệ thống lạnh cho các tòa nhà và phân xưởng

Công ty kiểm định hệ thống lạnh cho các tòa nhà và phân xưởng

Công việc kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống làm lạnh trong các tòa nhà, phân xưởng cần được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên môn. Lúc này, công ty kiểm định sẽ là đơn vị phù hợp nhất cho việc đánh giá vấn đề này.

Hệ thống làm lạnh bao gồm hệ thống làm mát trong tòa nhà và hệ thống làm lạnh các thiết bị trong khu chế biến hoặc khu bảo quản đông lạnh. Để đảm bảo an toàn kỹ thuật cần định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị làm lạnh. Các công ty kiểm định sẽ là người trợ giúp đắc lực trong việc kiểm định an toàn.

Công ty kiểm định khi thực hiện kiểm định hệ thống làm lạnh thì có nhiệm vụ:

Thứ nhất, công ty kiểm định sẽ cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định, bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo việc kiểm định diễn ra hiệu quả và thực hiện đúng theo tiêu chuẩn kiểm định.

Thứ hai, khi kiểm định các chuyên viên phải đảm bảo mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định. Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân để tránh xảy ra các tai nạn không nên có trong quá trình kiểm định.

Thứ ba, công ty kiểm định phải đảm bảo thực hiện việc kiểm định theo quy trình: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong. Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Thử bền, thử kín. Kiểm tra vận hành. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong. Xử lý kết quả kiểm định.

Ngoài công ty kiểm định phải đáp ứng các nhu cầu kiểm định ra thì đơn vị yêu cầu kiểm định hệ thống lạnh còn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

Thứ nhất, các thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định. Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị để chuyên viên kiểm định dễ dàng thao tác.

Thứ hai, cần khoanh vùng khu vực cần kiểm định hoặc gắn những biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định. Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị, hỗ trợ các chuyên viên kiểm định khi cần thiết.