• Kinh doanh
  • Cổ đông nội tiếp tục đăng ký mua vào 350 nghìn cổ phiếu

Cổ đông nội tiếp tục đăng ký mua vào 350 nghìn cổ phiếu

Trước giao dịch, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang nắm giữ 505.931 cổ phiếu DQC. Sau giao dịch, cổ đông này sở hữu 539.931 cổ phiếu DQC.

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang mới chỉ mua vào thành công 34.000 cổ phiếu. Như thông báo, cổ đông này đã đăng ký mua vào 350.000 cổ phiếu DQC theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Tuy vậy, do mức giá không phù hợp với tiêu chí đầu tư nên cổ đông này chỉ mua thành công 34.000 cổ phiếu trên 350.000 cổ phiếu đã đăng ký.  

Trước giao dịch, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang nắm giữ 505.931 cổ phiếu DQC. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu cổ đông này sở hữu tăng lên 539.931 cổ phiếu.

Đồng thời, do chưa mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký ban đầu, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang lại tiếp tục đăng ký mua thêm 350.000 cổ phiếu.

Nếu mua vào thành công, cổ đông này sẽ sở hữu 889.391 cổ phiếu DQC trên tổng số 21.982.279 cổ phiếu DQC đang lưu hành.

Ngày giao dịch dự kiến bắt đầu từ 19/12/2013 đến 17/1/2014.

Chốt phiên ngày 16/12, giá cổ phiếu DQC đạt 33.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,8% so với giá đóng cửa phiên ngày 13/12 là 34.300 đồng/cổ phiếu.